<< Cofnij
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POSTĘPOWANIE III - Budowa drewnianej stodoły do celów edukacyjnych
„Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego POSTĘPOWANIE III - Budowa drewnianej stodoły do celów edukacyjnych

Informacja z otwarcia ofert
Do góry