Pogórzańskie godanie

Projekty

24 kwietnia 2017 - 20 listopada 2017

Skansen w Szymbarku

Pogórzańskie godanie
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Ojczysty – Dodaj do ulubionych na realizację projektu pt. „Pogórzańskie godanie”.

Celem projektu była dokumentacja, popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego - zachowanych lokalnych legend, bajek, podań, opowieści ludowych oraz zainteresowanie młodego pokolenia niematerialnym dziedzictwem kulturowym, mową ich przodków, tożsamością i korzeniami, uwrażliwienie na potrzebę dbałości o język rodzimy.
Projekt zakładał prace badawcze, dokumentację, popularyzację zachowanych na Ziemi Gorlickiej ludowych opowieści. W ramach projektu zostały przeprowadzone badania terenowe, mające na celu zebranie lokalnych legend, podań, bajek. W badania terenowe zaangażowana była młodzież ze szkół Powiatu Gorlickiego: Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach, Publicznego Gimnazjum w Szalowej, Zespołu Szkół w Klęczanach, Zespołu Szkół w Szymbarku.

Na podstawie materiałów dostarczonych przez młodzież, wywiadów terenowych oraz badań archiwalnych została opracowana publikacja pt. „Pogórzańskie godanie”. Plastyczną interpretacją opowieści zajęły się dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach.

Ważną częścią projektu było również wykonanie materiału filmowego, prezentującego wybrane opowieści ludowe. Zgodnie z wymogami projektu nagrano pięć odcinków, z których każdy przedstawia inną historię związaną z daną miejscowością, istotami demonicznymi czy różnymi niezwykłymi miejscami. W filmach przedstawiono następujące opowieści: „O skarbach zamkniętych w piwnicach Rynioka”, „Legenda o biesach w Bieśniku”, „Opowieść o mamunach”, „O kowalu ”, ,,Opowieści szymbarskie’’. W rolę narratorów i odtwórców poszczególnych ról wcieliła się uzdolniona aktorsko młodzież szkolna przygotowana do filmowych wystąpień przez instruktora teatralnego. Planem filmowym stały się plenery pogórzańskich wsi, tj. Szymbarku, Szalowej, Bieśnika, Sękowej, a także zabytki: obiekty na terenie szymbarskiego skansenu, tutejszy szesnastowieczny kasztel oraz drewniane świątynie - osiemnastowieczny kościół pw. św. Wojciecha w Szymbarku i św. Michała Archanioła w Szalowej. Nagrane opowieści emitowane były w comiesięcznych cyklach w Regionalnej Telewizji Gorlickiej.

Linki do filmów zrealizowanych w ramach projektu „Pogórzańskie godanie”:

https://youtu.be/uZgbQ7vYLvI

https://youtu.be/xLyoyWGT24g


http://www.rtvg.pl/pl/224/12586/-opowiesc-o-mamunach-.html

http://www.rtvg.pl/pl/224/12619/o-kowalu.html

http://www.rtvg.pl/pl/224/12643/symbarskie-opowiesci.html

Projekt realizowano w terminie od 24 kwietnia do 20 listopada 2017 r.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosił: 27 800 zł.
Dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – Dodaj do ulubionych 2017.


Informacje

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

GODZINY OTWARCIA:
Sezon letni : maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota, niedziela 10:00 - 18:00

Sezon zimowy: październik - kwiecień
poniedziałek - niedziela 9.00 - 15.00

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem

DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU: poniedziałek

BILET WSTĘPU:
normalny/spacerowy - 8,00 zł 
ulgowy - 5,00 zł
opłata przewodnicka - 25 zł
bilet "Karta Dużej Rodziny" - 4 zł


DANE KONTAKTOWE:
38-311 Szymbark,
tel. 18 351-10-18

e-mail: skansen.szymbark@gmail.com

Do góry