Pogórzańskie godanie

Edukacja

24 kwietnia 2017

Skansen w Szymbarku

Pogórzańskie godanie
Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku jest realizatorem projektu „Pogórzańskie godanie”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Ojczysty.


Regionalne opowieści, niegdyś tak chętnie i często opowiadane, przekazywane drogą tradycji ustnej z pokolenia na pokolenie, dziś już są często zapomniane. Żyją w pamięci najstarszych mieszkańców Ziemi Gorlickiej. Dlatego tak ważna jest dokumentacja tej dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Opowieści nieprawdopodobne, niekiedy budzące lek, są często uważane za wstydliwe, czy też niewarte powtarzania. Realizując projekt zamierzamy zachęcić przedstawicieli starszego pokolenia do podzielenia się ciekawymi opowieściami, dotyczącymi historii powstania poszczególnych wsi, zabytków, ocalić je od zapomnienia.

Celem projektu jest dokumentacja, popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego - zachowanych lokalnych legend, bajek, podań, opowieści ludowych oraz zainteresowanie młodego pokolenia niematerialnym dziedzictwem kulturowym, mową ich przodków, tożsamością i korzeniami, uwrażliwienie na potrzebę dbałości o język rodzimy.
Projekt zakłada prace badawcze, dokumentację, popularyzację zachowanych na Ziemi Gorlickiej ludowych opowieści. W ramach projektu zakładamy przeprowadzenie badań terenowych, mających na celu zebranie lokalnych legend, podań, bajek. W badania terenowe zamierzamy zaangażować młodzież ze szkół Powiatu Gorlickiego.
Wybrane podania ludowe zostaną zaprezentowane w materiale filmowym cyklicznie
emitowanym w regionalnej telewizji. Efektem projektu będzie również publikacja prezentująca lokalne opowieści ludowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich, którzy chcieliby podzielić się zachowanymi w pamięci ciekawymi opowieściami ludowymi oraz młodzież szkolną, która włączy się w ich poszukiwanie.
Projekt realizowany jest w terminie od 24 kwietnia do 20 listopada 2017 r.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 27 800 zł.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty 
alt

Informacje

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

Godziny otwarcia

Sezon letni : maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota, niedziela 9:00 - 18:00

Sezon zimowy: październik - kwiecień
poniedziałek - niedziela 9.00 - 15.00

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem

Dane kontaktowe

38-311 Szymbark,
tel. 18 351-10-18

e-mail: skansen.szymbark@gmail.com

Do góry