<< Cofnij

Boże Narodzenie na podkarpackiej wsi

Wykłady i spotkania

16 grudnia 2015 10:00

Skansen w Szymbarku i Kasztel

Boże Narodzenie na podkarpackiej wsi
W dniu 16 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie z panią etnograf Marią Brylak - Załuską, która opowiedziała o obrzędach i zwyczajach ludowych związanych z czasem Świąt Bożego Narodzenia.
W spotkaniu wzięła udział młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Szymbarku.

Maria Brylak – Załuska - urodzona we Lwowie, w 1943 r., absolwentka Katedry Etnografii i Etnologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom u prof. Romana Reinfussa w 1966 r. – praca „Maziarska wieś Łosie”).
Po ukończeniu studiów pracowała jako etnograf w muzeach skansenowskich, w  Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, następnie w Sądeckim Parku Etnograficznym (będącym oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu).  Członek Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.
Jej główne zainteresowania to: ludowa kultura materialna Karpat i Podkarpacia (urządzenie wnętrz mieszkalnych, zawody wędrowne w Karpatach, stroje ludowe Sądecczyzny i grup ościennych), kultura ludowa Łemkowszczyzny oraz problematyka skansenowska.
Ma w dorobku publikacje, m.in.: „Maziarska wieś Łosie” (Ossolineum 1983), „Strój Lachów Sądeckich” (współautorstwo ze Zdzisławem Szewczykiem, Nowy Sącz 2004), artykuły w pracach zbiorowych, np. w monografii „Nad rzeką Ropą – zarys kultury ludowej” (Kraków 1965) i „Monografii powiatu myślenickiego” (Kraków 1970), katalogach autorskich wystaw,  informatorach muzealnych oraz w periodykach muzealnych.
Od lat współpracuje z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Gminnymi Ośrodkami Kultury oraz stowarzyszeniami regionalnymi w powiatach sądeckim, limanowskim i gorlickim, a także z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

W 2015 roku pani Maria Brylak – Załuska otrzymała Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za długoletnią pracę badawczą oraz upowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniu materialnej kultury ludowej mieszkańców Karpat.

Do góry