<< Cofnij

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekty

01 stycznia 2015

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2018

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Kultura ludowa i tradycyjna, zadanie „Mistrz Tradycji”, na realizację projektu pn.: „Mistrz Tradycji - ¬ Jan Malisz”.

alt

MISTRZ TRADYCJI – JAN MALISZ
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów muzycznych z mistrzem tradycji – Janem Maliszem. Zajęcia mają na celu naukę dawnego stylu gry oraz pogórzańskich melodii ludowych. Sposób nauki polega na bezpośrednim przekazie Mistrz-uczeń metodą „ze słuchu”, tak jak przez kolejne pokolenia młodsi muzykanci uczyli się od starszych. Projekt adresowany jest do młodzieży. Warsztaty odbywają się w Dworze Karwacjanów w Gorlicach oraz w skansenie w Szymbarku, w miesiącach maj-listopad 2018 r., dwa razy w miesiącu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Jan Malisz - pochodzi z Męciny Małej w Beskidzie Niskim; muzyk, multiinstrumentalista, budowniczy i kolekcjoner instrumentów, pasjonat muzyki tradycyjnej, rzeźbiarz, stolarz, cieśla. Jest samoukiem, pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Pierwszych lekcji gry na instrumentach, jakie były w rodzinnym domu udzielał mu ojciec Józef Malisz (ur. 1919). Józef w latach 30. XX wieku grywał na weselach jako skrzypek – to po nim Jan odziedziczył ten instrument i technikę grania. Pierwszym instrumentem, na którym zaczął grać była mandolina, następnie harmonia klawiszowa 24 - basowa. Uczył się również grać na gitarze, harmonijce ustnej, fujarce, bębnie, skrzypcach, heligonce. Grając przez 30 lat w kapelach z Pogórza, Jan nauczył się wielu melodii od starszych muzyków. Obecnie, jako dorosły człowiek gra na kontrabasie, akordeonie klawiszowym i guzikowym, klarnecie, saksofonie. Jan Malisz od 20 lat buduje własne instrumenty: lirę korbową, skrzypce, basy, lutnię, cytarę, moraharpę, sukę biłgorajską, fidele o różnych wymyślonych przez siebie kształtach, fujarki otworowe i bez otworów, bęben obręczowy, baraban. Wszystkie te instrumenty stworzył z potrzeby grania na nich. Budowy instrumentów uczył się sam, zaczynając od rekonstrukcji starych skrzypiec ojca. Wskazówek, co do budowy liry korbowej, udzielił mu muzyk, członek pogórzańskiej grupy „Kapela Stachy” - Stanisław Wyżykowski.
Wraz ze swoimi dziećmi założył Kapelę Maliszów. Kapela inspiruje się tradycyjną muzyką swojego regionu, czyli tańcami i przyśpiewkami z okolic powiatu gorlickiego. Kapela czerpie także inspiracje z tradycyjnej muzyki ludów zamieszkujących Karpaty. Kapela tworzy również własne utwory o charakterze polskim, w oparciu o wypracowany już styl.

alt

Organizatorem projektu jest: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów / oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.
Miejsce realizacji projektu: Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 19 800 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2017

Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna, zadanie „Mistrz Tradycji”, na realizację projektu pn.: „Mistrz Tradycji - ¬ Julia Doszna”.

MISTRZ TRADYCJI - ¬ JULIA DOSZNA
Głównym celem projektu jest kontynuacja łemkowskich tradycji wokalnych i podtrzymywanie międzypokoleniowego przekazu, poprzez naukę tradycyjnego śpiewu i przywrócenie praktyce wykonawczej starych pieśni łemkowskich. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów śpiewaczych z mistrzem tradycji - Julią Doszną oraz  popularyzację łemkowskiego folkloru muzycznego. Warsztaty koncentrować się będą wokół pieśni, spisanych przez Oskara Kolberga na terenie Łemkowszczyzny oraz utworów miejscowych z terenu powiatu gorlickiego. Sposób nauki będzie polegał na bezpośrednim przekazie Mistrz-uczeń.
Projekt adresowany jest do osób indywidualnych, młodzieży i dorosłych. W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które śpiewają oraz te, które przygodę ze śpiewem chcą zacząć.
Warsztaty odbywają się w Ośrodku Kultury Gminy Gorlice filia w Bielance w miesiącach luty - grudzień 2017 roku, 2 razy w miesiącu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zadanie realizowane jest od I do XII 2016 roku.

Organizatorem projektu jest: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów / oddział Zagroda Maziarska w Łosiu. Współorganizatorem: Ośrodek Kultury Gminy Gorlice filia w Bielance.
Miejsce realizacji projektu Ośrodek Kultury Gminy Gorlice filia w Bielance.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 19 963 zł.

Zapisy na warsztaty: zagroda.maziarska@gmail.com, 18 3534363, 601411590

alt

d1

doszna3


DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016


Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna, zadanie „Mistrz Tradycji”, na realizację projektu pn.: „Nowe życie drewna”.

Głównym celem projektu jest przekaz praktycznych umiejętności i wiedzy w dziedzinie tradycyjnego rzemiosła artystycznego – snycerstwa, nawiązującego do ludowej snycerki oraz sztuki kościoła obrządku wschodniego na terenie Łemkowszczyzny. Projekt adresowany do osób indywidualnych zakłada bezpośredni przekaz tych umiejętności z mistrza na ucznia w trakcie cyklu spotkań i warsztatów.
Działania realizowane w projekcie przewidują m.in.:
1 warsztaty snycerskie dla osób zakwalifikowanych do projektu, prowadzone przez snycerza Bogdana Kareła,
2. dokumentację filmową zadania,
3. spotkanie/wystawę prac uczestników projektu.

Bogdan Kareł – snycerz z Gorlic pochodzący z łemkowskiej rodziny z Łosia, zajmuje się snycerką od blisko 30 lat. Jest samoukiem, artysta nieprofesjonalnym. Tworzy w tradycyjnej formie snycerskiej – płaskorzeźbie oraz tworzy przedmioty użytkowe wzorując się na łemkowskiej snycerce. Szczególnie bliska jest mu tematyka sakralna. W swoich pracach łączy dwie pasje: miłość do materiału (drewna) oraz zainteresowanie kanonami i duchowną treścią wizerunków sakralnych. Tworzy rzadki rodzaj płaskorzeźby – rzeźbione ikony.

Zadanie realizowane jest od I do XII 2016 roku. Współorganizatorem projektu jest Wiejski Dom Kultury i Turystyki w Klimkówce – filia GOK Ropa. Miejsce realizacji projektu Zagroda Maziarska w Łosiu, Wiejski Dom Kultury i Turystyki.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 16 500 zł.

alt

Do góry