<< Cofnij

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uncategorized

26 kwietnia 2016

Nie podano lokalizacji!

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna, zadanie „Mistrz Tradycji”, na realizację projektu pn.: „Nowe życie drewna”.

Głównym celem projektu jest przekaz praktycznych umiejętności i wiedzy w dziedzinie tradycyjnego rzemiosła artystycznego – snycerstwa, nawiązującego do ludowej snycerki oraz sztuki kościoła obrządku wschodniego na terenie Łemkowszczyzny. Projekt adresowany do osób indywidualnych zakłada bezpośredni przekaz tych umiejętności z mistrza na ucznia w trakcie cyklu spotkań i warsztatów.
Działania realizowane w projekcie przewidują m.in.:
1 warsztaty snycerskie dla osób zakwalifikowanych do projektu, prowadzone przez snycerza Bogdana Kareła,
2. dokumentację filmową zadania,
3. spotkanie/wystawę prac uczestników projektu.

Bogdan Kareł – snycerz z Gorlic pochodzący z łemkowskiej rodziny z Łosia, zajmuje się snycerką od blisko 30 lat. Jest samoukiem, artysta nieprofesjonalnym. Tworzy w tradycyjnej formie snycerskiej – płaskorzeźbie oraz tworzy przedmioty użytkowe wzorując się na łemkowskiej snycerce. Szczególnie bliska jest mu tematyka sakralna. W swoich pracach łączy dwie pasje: miłość do materiału (drewna) oraz zainteresowanie kanonami i duchowną treścią wizerunków sakralnych. Tworzy rzadki rodzaj płaskorzeźby – rzeźbione ikony.

Zadanie realizowane jest od I do XII 2016 roku. Współorganizatorem projektu jest Wiejski Dom Kultury i Turystyki w Klimkówce – filia GOK Ropa. Miejsce realizacji projektu Zagroda Maziarska w Łosiu, Wiejski Dom Kultury i Turystyki.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 16 500 zł.

alt

Do góry