<< Cofnij

LOTNICTWO W OPERACJI GORLICKIEJ

Wykłady i spotkania

24 kwietnia 2015 10:00

Kasztel w Szymbarku

LOTNICTWO W OPERACJI GORLICKIEJ
Projekt „LOTNICTWO W OPERACJI GORLICKIEJ” realizowany w ramach Małopolskiego Programu Obchodów „100-lecie I wojny światowej” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
www.pierwszawojna.info

Części projektu tj. wystawa pt. „100 rocznica Bitwy Gorlickiej - udział lotnictwa w przełamaniu frontu", międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Lotnictwo o Przełamaniu Gorlickim 1915" stanowią istotne wydarzenia w ramach obchodów 100lecia Bitwy pod Gorlicami.

KONFERENCJA NAUKOWA „LOTNICTWO W PRZEŁAMANIU GORLICKIM 1915”
Termin: 24.04.2015 (piątek)
Miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”

I część konferencji
Otwarcie konferencji - dr Paweł Korzeniowski – Zakład Historii Wojskowej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wystąpienie dr hab. Andrzeja Olejko prof. UR – opiekuna merytorycznego konferencji
Wystąpienie mgr Katarzyny Zielińskiej - kuratora wystawy z krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego
Wystąpienie Starosty Gorlickiego Karola Górskiego

Referaty:
I panel konferencyjny – prowadzenie: mgr Zdzisław Tohl
1. Dr Zbigniew Palski - Warszawa - Bitwa gorlicka 1915 r. i jej znaczenie - stan badań po 100 latach.
2. Dr hab. Jerzy Grzybowski - Materiałowe planowanie wojenne Rosji i możliwości mobilizacyjne jej przemysłu. Kryzys zaopatrzenia armii rosyjskiej (1914–1915).
3. Dr Gerald Artl - Wiedeń - Militarne operacje lotnictwa austro-węgierskiej Monarchii nad Galicją zima 1914/1915 – wiosna 1915 r.
4. Prof. Andrij Haruk - Lwów - Technika lotnicza rosyjskiego lotnictwa nad Galicją 1914-1915 r.
5. Dr Zbigniew Moszumański - Warszawa - Franciszek Janik - zapomniana gwiazda polskiego sportu balonowego.

wyjazd do Gorlic, uroczystość odsłonięcia popiersia Franciszka Janika (Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego)

II część konferencji

Referaty:
II panel konferencyjny: prowadzenie – mgr Krzysztof Michalik
6. Prof. Andrij Kozyckyj - Lwów - Lotnictwo rosyjskie nad Galicją 1914-1915 i w bitwie gorlickiej.
7. Dr hab. Andrzej Olejko prof. UR - Rzeszów - Lotnictwo austro-węgierskiej Monarchii w przełamaniu gorlickim 1915 r.
8. Dr Michal Plavec - Praga - Austro-węgierska poczta lotnicza Wiedeń-Kraków-Proskurów-Kijów-Wiedeń - pierwsza na świecie pocztowa linia lotnicza 1918 r.
9. Dr Maciej Bakun - Gdańsk - Lotnictwo niemieckie na Froncie Wschodnim w okresie 1914-1915.
10. Dr Krzysztof Mroczkowski - Muzeum Lotnictwa Polskiego Kraków - Pomiędzy propagandą a rzeczywistością - Wielka Wojna w Galicji w oparciu o doniesienia prasowe i pamiętniki.

http://www.muzeum.gorlice.pl/wydarzenia-kulturalne/art/konferencja-naukowa-lotnictwo-w-przeamaniu-gorlickim-1915

WYSTAWA “100 ROCZNICA BITWY GORLICKIEJ – UDZIAŁ LOTNICTWA W PRZEŁAMANIU FRONTU”
Wystawa przygotowana przy współpracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wernisaż wystawy „100 rocznica bitwy gorlickiej – udział lotnictwa przełamaniu frontu” miał miejsce 24.04.2015 po zakończeniu konferencji naukowej „Lotnictwo w Przełamaniu Gorlickim 1915”. Kuratorem wystawy jest Katarzyna Zielińska z MLP w Krakowie.
Ekspoyzcja prezentowana  w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczy "Kasztel w Szymbarku" od 24.04.2015 do 25.05.2015 roku.

Ekspozycja 30 plansz przedstawia historię jednej z najbardziej znaczących bitew okresu Wielkiej Wojny na froncie wschodnim tzw. operacji gorlicko-tarnowskej. Bitwy o tyle ważnej, co zapomnianej  przez historyków i autorów większości monografii I wojny św. Na kilkunastu planszach zaprezentowano genezę wybuchu Wielkiej Wojny. Na kolejnych sytuację polityczno-wojskową przed jej wybuchem w Europie. Istotnym walorem tej wystawy  było przedstawienie roli lotnictwa wojskowego w przełamaniu frontu rosyjskiego pod Gorlicami. Na części plansz przedstawiono obiekty cmentarne okręgu III Gorlice – wymowne świadectwo tej największej małopolskiej bitwy Wielkiej Wojny. Materiały fotograficzne wykorzystane przy tworzeniu plansz pozyskano z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Prezentują one nieznane dotąd epizody i miejsca walk w południowej Małopolsce i są znakomitym materiałem do przyszłych publikacji. 

Teksty wystawy sporządzone zostały w oparciu o literaturę tematu: Michał Klimecki, „Gorlice 1915”, wyd. Bellona 2009, Andrzej Piecuch „Cmentarze z pierwszej wojny światowej w Beskidzie Niskim”, wyd. GONDWANA 2014, Marian Zgórniak, „1914—1918 Studia i szkice dziejów I wojny światowej”, Kraków 1987, Krzysztof Wielgus, „Lotnisko pierwszej pocztowej linii lotniczej na świecie w Brzesku Okocim”, "Z galicyjskich pól wzlotów. Początki poczty lotniczej", Red. Robert Panek, Krzysztof Wielgus. Materiały fotograficzne wykorzystane przy tworzeniu plansz wystawy pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wykorzystane materiały fotograficzne jeszcze dokładniej ukazują ogromne znaczenie tejże bitwy dla mieszkańców Gorlic i całego województwa małopolskiego.

http://www.muzeum.gorlice.pl/wydarzenia-kulturalne/art/100-rocznica-bitwy-gorlickiej%20udzia-lotnictwa-w-przeamaniu-frontuPARTNER
altInformacje

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku"

Godziny otwarcia
maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 10:00 - 18:00

październik i kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 16:00

listopad – marzec
poniedziałek - sobota 9:00 - 16:00
niedziela nieczynne


Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
May - Setpember
Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m
Saturday & Sunday 10 a.m. - 6 p.m

October, April
Monday - Friday  9 a.m. - 4 p.m

November - March

Monday - Saturday 9 a.m. - 4 p.m
Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.

BILETY WSTĘPU / ADMISSION FEES:
bilet wstepu / regural - 5 zł

grupowy bilet wstępu / reduced (for groups) - 4 zł (dla grup od 25 - 50 os.)

opłata przewodnicka / guided tour - 25 zł

bilet "Karta Dużej Rodziny" - 2,50 zł

dzieci do lat 7 / children under 7 years - wstep wolny /
free entrance

Dane kontaktowe

38-311 Szymbark
tel.: 18 351-31-14
e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com


Do góry