ROPONIOSKA - KONKURS

Ogłoszenia

05 lipca 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie

ROPONIOSKA - KONKURS
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do artystów amatorów i profesjonalistów. 
Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się technikę komputerową. 

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie i Bartłomiej Belniak

Katalog Nagród:
Wielkie Jajo • nagroda  2 000,00 zł 
Duże Jajo • nagroda  1 500,00 zł 
Niezłe Jajo • nagroda  1 000,00 zł 

Przewiduje się wyróżnienia, nagrody sponsorów, rzeczowe i inne formy dyplomujące.

Termin zgłaszania prac:

05.07.2019. 

Prace można składać osobiście lub przesyłać pocztą wraz z Kartą udziału w konkursie i Oświadczeniem. Szczegóły w regulaminie.
Szczegółowe informacje pod adresem mailowym gokropa@wp.pl  i na stronie  http://www.gokropa.iaw.pl/pl/108113/0/Konkurs_Rysunku_Satyrycznego_Roponioska.html  GOK Ropa tu do pobrania regulamin konkursu, karta udziału oraz oświadczenie.
Do góry