<< Cofnij

SEMINIARIUM „ZACHOWANIE I ODNOWA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KARPAT” – Biecz, Bardejov, Szymbark

Wykłady i spotkania

16 października 2015 10:00

Biecz, Bardejov, Szymbark

SEMINIARIUM „ZACHOWANIE I ODNOWA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KARPAT” – Biecz, Bardejov, Szymbark
Seminarium realizowane w ramach projektu „Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat” , którego celem jest wzmocnienie źródeł tożsamości, poprzez ochronę zasobów dziedzictwa, jego rewaloryzację, kształtowanie krajobrazu kulturowego, rewitalizację przestrzeni oraz tworzenie wykładni znaczeń kulturowych dzięki wymianie doświadczeń specjalistów w tych obszarach.

Inicjator: Województwo Małopolskie
Organizator: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
Partnerzy: Muzeum Ziemi Bieckiej, Šarišské Múzeum v Bardejove, Parafia Rzymskokatolicka w Libuszy, Urząd Miasta w Bieczu, Urząd Gminy w Sękowej

W dniu 16 październik 2015 roku odbyło się seminarium z cyklu „Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat - konserwacja zabytków”.
Celem projektu „Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat - konserwacja zabytków” jest wzmocnienie źródeł tożsamości, poprzez ochronę zasobów dziedzictwa, jego rewaloryzację, kształtowanie krajobrazu kulturowego, rewitalizację przestrzeni oraz tworzenie wykładni znaczeń kulturowych dzięki wymianie doświadczeń specjalistów w tych obszarach. Zaprezentowano na nim działania podjęte na rzecz ochrony zasobów dziedzictwa w roku 2015 przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Uczestnicy seminarium obradowali kolejno: w Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu, w Muzeum Sarisskim w Bardejovie (Słowacja) oraz w oddziale Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym „Kasztel w Szymbarku”.

W seminarium wzięli udział partnerzy ze Słowacji – burmistrz miasta Svidnik – Ján Holodňák oraz dyrektor Muzeum Šarišské’go w Bardejovie – František Gutek oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji turystycznych, dyrektorzy instytucji kultury, konserwatorzy oraz duchowni i akademicy (m.in. ks. dr Piotr Drewniak – Diecezjalny Konserwator Zabytków w Tarnowie, Tomasz Woźniak z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie, Karol Górski – Starosta Gorlicki, Robert Ślusarek – dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Ks. Stanisław Dębiak – proboszcz parafii w Libuszy, Ks. Mirosław Cidyło – proboszcz parafii prawosławnej w Bartnem, Roman Trojanowicz – prezes oddziału PTTK w Gorlicach, Andrzej Orchel – prezes organizacji Beskid Zielony LOT w Gorlicach, Robert Łętowski – dyrektor biura Beskidu Zielonego LOT w Gorlicach, Marcin Stolarski- z CK Krynica, Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Biecza, Marta Bartuś – Dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej, Ks. Wiesław Bodzioch – Parafia pw. NNMP w Bieczu, Dr Andrzej Boliński – ASP Kraków, Izabela Rybotycka – prelegent, artysta plastyk, Józef Stec – prelegent, konserwator zabytków, Katarzyna Stępień – doktorant ASP Kraków, Zdzisław Gil – konserwator dzieł sztuki, były konserwator WUOZ w Krośnie, Andrzej Welc – Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego i Upiększania Miasta Gorlic wraz z okolicą, Marek Urbanik – prelegent, UM Biecz).
Województwo Małopolskie reprezentowali Tomasz Krzaczyński oraz Agnieszka Gabryś-Kulig z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, UMWM, natomiast organizatorem seminarium było Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, które reprezentowali Zdzisław Tohl – dyrektor oraz Magdalena Zalesko – z-ca dyrektora .

W pierwszej części Seminarium odbywającym się w Bieczu – w kameralnych wnętrzach Kromerówki (Muzeum Ziemi Bieckiej) zaprezentowano tematykę dotyczącą rewitalizacji kościółka w Libuszy, w tym: historię obiektu. Obszerny wykład na ten temat wygłosił prałat ks. Wiesław Bodzioch z Parafii Rzymskokatolickiej w Libuszy. Prace konserwatorsko-remontowe przy obiekcie podjęte w roku 2015 w ramach projektu „Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat” przedstawił Pan Marek Urbanik z UM Biecz. Zaprezentowano projekty zagospodarowania kościółka do celów wystawienniczych autorstwa Izabeli Rybotyckiej –artysty plastyka, a także propozycje wystaw zmiennych w Libuszy przygotowane przez Martę Bartuś dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej.
Część „biecką” seminarium, w tym historię kościółka w Libuszy, projekty zagospodarowania i wystroju oraz koncepcję wystaw zmiennych przygotowała na zlecenie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Parafia Rzymskokatolicka w Libuszy. Interesującym uzupełnieniem seminarium była prezentacja multimedialna Katarzyny Stępień – doktorantki ASP Kraków, która prowadziła badania w zakresie analizy archiwalnych materiałów dokumentujących zabytkowy kościół w Libuszy, jako przykład różnorodności zachowanych dokumentów historycznych. Część seminarium w Bieczu zakończyła się omówieniem lokalnych inicjatyw w zakresie ochrony zabytków Biecza i współpracy ze Słowacją, którą zaprezentował Mirosław Wędrychowicz – burmistrz Biecza.

Druga część Seminarium odbyła się w Bardejovie (Słowacja), gdzie dyrektor Muzeum Šarišské’go w Bardejovie – František Gutek przedstawił multimedialną prezentację z prowadzonych badań naukowych nad stylistyką ikon w cerkwiach polsko-słowackiego pogranicza. Prelegent przedstawił twórczość malarskiej rodziny Zomph z Bardejova. W trakcie wizyty w Bardejovie uczestnicy zwiedzili ekspozycje w gotycko–renesansowym ratuszu, oddziale Muzeum Šarišske’go w Bardejovie.

Ostatnia część Seminarium odbyła się w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym „Kasztel w Szymbarku”, gdzie zaprezentowano zrealizowane prace konserwatorskie przy poszyciu dachowym w cerkwi greckokatolickiej w Bartnem oraz w cerkwi w Wołowcu. Przedstawiono także dalszą strategię konserwatorską w obu obiektach (w opracowaniu Józefa Steca – konserwatora zabytków z Nowego Sącza). Uzupełnieniem tej części seminarium była prezentacja projektu „Polsko – ukraińskie warsztaty konserwatorskie WSPÓLNIE DLA RATOWANIA PIĘKNA PRZESZŁOŚCI” jako przykładu dobrej współpracy międzynarodowej w dziedzinie konserwacji zabytków (dr Paweł Boliński - ASP w Krakowie). Na koniec seminarium omówione zostały szanse i możliwości zgłoszonych wspólnych polsko – słowackich projektów oraz przedstawione zostały propozycje wspólnych projektów, które mają szansę ubiegania się o środki unijne w ramach projektu „Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat - konserwacja zabytków”. Zaprezentowano plan pracy na rok 2016 (Tomasz Krzaczyński, Agnieszka Gabryś-Kulig - Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM).

Projekt realizowany przy zaangażowaniu Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, w partnerstwie z przedstawicielami ze Słowacji.fot. Biecza - www.odkryjbiecz.pl oraz 
www.farabiecz.plDo góry