<< Cofnij

W 100 LECIE BITWY – W STOLICY MONARCHII

Uroczystości

19 czerwca 2015 - 20 czerwca 2015

Wiedeń, Bratysława

W 100 LECIE BITWY – W STOLICY MONARCHII
W dniach 18 – 21 Chór Cantores Carvatiani działający przy muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, uczestniczył w wyjeździe koncertowo-konkursowym do Wiednia i Bratysławy w ramach realizacji zadania pn. „W 100 LECIE BITWY – W STOLICY MONARCHII”.

19 czerwca w wiedeńskiej siedzibie Związku Akademików, odbył się wieczór poświęcony 100 rocznicy Bitwy Gorlickiej. Imprezę tę zorganizowało gorlickie Stowarzyszenie „Klub Gorliczan”, korzystając z osobistego zaangażowania Pana Wilhelma Zycha v-przewodniczącego Rady Miasta Sosnowca- członka Klubu oraz Pani Anny Cisoń dyrygentki chóru Cantores Carvatiani.
W programie wieczoru, który rozpoczął Burmistrz Gorlic - Rafał Kukla, znalazła się prezentacja multimedialna pana Daniela Markowicza pt. „Czas wojny, czas pokoju” dotycząca historii walk pod Gorlicami oraz międzynarodowych konsekwencji ofensywy, a także koncert chóru Cantores Carvatiani. Po części naukowo-artystycznej, goście zaproszeni zostali na degustację „polskiego jadła” a przede wszystkim regionalnych produktów min. z Łosia i Wysowej. Całość rocznicowego wieczoru akademików wiedeńskich prowadził i tłumaczył Pan Wilhelm Zych, który również pokrył część kosztów.

20 czerwca gorlicki Chór Cantores Carvatiani wziął udział w X edycji Międzynarodowego Festiwalu Musica Sacra Bratislava. Chór zaprezentował się w dwóch kategoriach – repertuar dowolny i sakralny, zyskując wysoką punktację nagrodzoną dwoma srebrnymi pasmami. Na zakończenie festiwalu chór wykonał wspólnie z wszystkimi uczestnikami festiwalu (11 chórów) mszę Carla Gounoda.

21 czerwca chór zaprezentował się występując podczas mszy św. w Himberg (miasto pod Wiedniem).

Przedsięwzięcie zostało wsparte finansowo przez samorządy Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego, członków chóru oraz sponsorów.

zdjęcia z archiwum chóru Cantores Carvatiani
Do góry