<< Cofnij

IV Międzynarodowa Lotnicza Konferencja Naukowa "Skrzydła zwycięzców, skrzydła pokonanych … Skrzydła Niepodległej, skrzydła wolności 1917-1918"

Wykłady i spotkania

17 maja 2018

Kasztel w Szymbarku

Wstęp: Wolny
IV Międzynarodowa Lotnicza Konferencja Naukowa "Skrzydła zwycięzców, skrzydła pokonanych … Skrzydła Niepodległej, skrzydła wolności 1917-1918"
Wzorem poprzednich lat Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu pragną zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką lotniczą okresu Wielkiej Wojny 1914-1918 – I wojny światowej - na IV Międzynarodową Lotniczą Konferencję Naukową

pn. "Skrzydła zwycięzców, skrzydła pokonanych …
Skrzydła Niepodległej, skrzydła wolności 1917-1918"

organizowaną w dniu 17 V 2018 roku w Gorlicach-Szymbarku. Temat tegorocznej konferencji stanowić będzie problematyka działań lotniczych w latach 1916-1917 na wszystkich frontach Wielkiej Wojny, w tym głównie na tych „zapomnianych” – Wschodnim, Bałkańskim, Alpejskim, na obszarze Lewantu i nie tylko. Konferencja stanowi kontynuację dotychczasowych trzech Międzynarodowych Lotniczych Konferencji Naukowych, organizowanych w latach poprzednich.

Liczymy, że spotkanie szerokiego grona badaczy i miłośników historii lotnictwa z różnych krajów Europy pozwoli na wymianę doświadczeń i wyników badań, nawiązanie nowych kontaktów, zarówno na poziomie zawodowym jak i osobistym. Efektem organizowanego spotkania będzie publikacja, zawierająca wystąpienia przybyłych badaczy lotniczej historii, tworząca IV tom historii działań lotniczych pod międzynarodową redakcją nad „zapomnianymi” frontami Wielkiej Wojny.
Uczestnicy konferencji otrzymają zwrot kosztów podróży w wysokości do 100 Euro.

termin konferencji: 17 V 2018 r.
miejsce konferencji: Kasztel w Szymbarku (38-311 Szymbark)
język konferencji: polski, niemiecki i angielski (ewentualnie słowiański – narodowy dla przed-stawicieli z Europy Wschodniej i Południowej)
czas prezentacji: 20 minut
data zgłoszeń udziału w konferencji: do 1 III 2018 r. na kontakt:
           prof. nzw dr hab. Andrzej Olejko – andrzej.olejko@gmail.com
           mgr Piotr Mleczko - piotr.mleczko.90@gmail.com
           mgr Hubert Seńczyszyn - hsenczyszyn@gmail.com
referat do druku: 15 stron
termin nadsyłania tekstu: 30 VI 2018 r.

Informacje

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku"

Godziny otwarcia

Sezon letni : maj - wrzesień
poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek od 9:00 - 17:00
soboty i niedziele od 9:00 - 18:00

Sezon zimowy: październik- kwiecień
poniedziałek: nieczynne
wtorek - niedziela od 9:00 - 16:00

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.
WSTĘP WOLNY

Dane kontaktowe

38-311 Szymbark
tel.: 18 351-31-14
e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com


Do góry