<< Cofnij

''GRÓB TWÓJ W ODLEGŁEJ GDZIEŚ KRAINIE... ARTYSTA NA POLU CHWAŁY'' / WYSTAWA W STULECIE ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ

Wystawy

09 listopada 2018 18:00 - 12 grudnia 2018

Dwór Karwacjanów

''GRÓB TWÓJ W ODLEGŁEJ GDZIEŚ KRAINIE... ARTYSTA NA POLU CHWAŁY'' / WYSTAWA W STULECIE ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ
Serdecznie zapraszamy 9 listopada 2018 roku o godz. 18;00 do Dworu Karwacjanów w Gorlicach na otwarcie wystawy ,,Grób Twój w odległej gdzieś krainie...Artysta na polu chwały''. Podczas wernisażu wystąpi chór ,,CANTORES CARVATIANI''.

Program :
1. Legiony to żołnierska nuta opr. J. Rachubiński
2. Bogurodzico Dziewico opr. ks.J. Żukowski
3. "Marsz Marsz Polonia" - nie jest podany autor
4. O Panie któryś jest na niebie opr.S. Głowacki
5. Taki krak - opr. J. Rachubiński
6. Oj nasi jadą opr.S. Rożdżyński

Wystawa „Grób Twój w odległej gdzieś krainie... Artysta na polu chwały”, zorganizowana w Galerii Dworu Karwacjanów w Gorlicach w dniach 9 listopada-12 grudnia 2018 roku, w stulecie zakończenia I wojny światowej, opowiada o losach artystów-żołnierzy w czasie działań wojennych. 

Ich życiorysy układały się trojako: wcieleni do armii austriackiej ginęli w czasie walk, pracowali na tyłach frontu dla ośrodka propagandy wojennej Kriegspressequuartier w Wiedniu, bądź delegowani byli do Oddziałów Grobów Wojennych - Kriegsgräbeabteilungen, porządkujących pola bitew i wznoszących cmentarze wojenne. Jednym z takich oddziałów był krakowski Kriegsgräberabteilung, kierowany przez majora Rudolfa Brocha.

Na wystawie zobaczyć można unikatowe dzieła sztuki, jakie wyszły spod ręki artystów działających w latach 1915-1918, zarówno tych, dokumentujących życie okopowe, skutki ofensywy gorlickiej, zniszczenia wojenne, jak i tych, którzy swoją sztuką wspierali akcje charytatywne i zbiórki na rzecz wdów, sierot i inwalidów wojennych. Główny nacisk położony zostanie na twórczość projektantów grobów wojennych w dzisiejszej Małopolsce, których twórczość zaprezentowana zostanie na podstawie zbiorów projektów zachowanych w Archiwum Narodowym w Krakowie, Słowackim Archiwum Narodowym w Bratysławie, gdzie przechowywana jest spuścizna Dušana Jurkoviča, archiwum Austriackiego Czarnego Krzyża oraz w zbiorach prywatnych. 

Obok materiałów znanych badaczom pokazane zostaną nigdzie dotąd nie publikowane oryginalne projekty, obrazy, grafiki, fotografie, medale i inne artefakty.

Odrębną częścią wystawy będzie ukazanie działań osób prywatnych, instytucji państwowych i organizacji, jak Austriacki Czarny Krzyż, na rzecz ratowania i renowacji cmentarzy wojennych w latach 1960-2018. 

Na wystawie zaprezentowane zostaną między innymi dzieła takich artystów jak: Henryk Uziembło, Heinrich Scholz, Robert Pochop, Franz Hofer, Moriz Jung, Dušan Dušan Jurkovič, Hans Mayr, Luigi Kasimir, Leo Perlberger, Franz Poledne.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Dni Austrii” oraz promocji Znaku dziedzictwa Europejskiego. Kuratorem wystawy jest dr Agnieszka Partridge. 

Informacje

Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów"

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek  8:00 - 17:00
sobota 11:00 - 17:00
niedziela 11:00 - 15:00
Opening hours
Monday - Friday  8 a.m. - 5 p.m.
Saturday 11 a.m - 5 p.m.
Sunday 11 a.m - 3 p.m.

Bilety wstępu / admission fees
bilet normalny / regular - 2,00 zł;
ulgowy / reducted - 1,00 zł

Dane kontaktowe:
38-300 Gorlice
ul. Wróblewskiego 10 A
fax 18 353-56-01
tel. 18 353-56-18

email: galeria@gorlice.art.pl

Do góry