JAN MARHULIK / FOTOGRAFIA

Wystawy

22 marca 2019 18:00 - 14 kwietnia 2019

Dwór Karwacjanów

JAN MARHULIK / FOTOGRAFIA
Serdecznie zapraszamy do Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów, w której do 16 kwietnia 2019 roku będzie prezentowana wystawa fotografii Jana Marhulika.

Jan Marhulik, urodził się w 1946 r., mieszka w Bardejowie. Z wykształcenia jest pedagogiem, pracował na różnych stanowiskach w szkolnictwie i kulturze. Doprowadził do szerokiego rozwoju kształcenia muzycznego w bardejowskim szkolnictwie w latach 1978-90, kiedy był dyrektorem szkoły artystycznej, gdzie prowadził cztery oddziały: muzyczny, plastyczny, literacko-teatralny i taneczny. Szkoła stała się jedną z najlepszych na Słowacji, zdobywała nagrody w kraju i za granica. Za te lata pracy otrzymał resortowa nagrodę państwową - tytuł WZOROWY NAUCZYCIEL.

Wielką miłością Jana Marhulika była orkiestra dęta, z  którą jako dyrygent uczniowskiego zespołu wygrywał konkursy. Z niewielkim zespołem JASANKA występował na Wegrzech, w  PoIsce, na Ukrainie, w Niemczech. Długie lata był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Dętych Orkiestr Słowacji. Był założycielem i przez 15 lat głównym organizatorem międzynarodowego festiwaIu orkiestr dętych SŁOWACKIE TANGO. Na tamten czas datuje się współpraca z orkiestrą GLINIK i jej znakomitym dyrygentem R. Rzeszutkiem, który organizował jej występy na Słowacji i we Francji. Jan Marhulik ogromniesobie ceni państwową nagrodę im. Karola Padiveho, za wkład pracy w rozwój słowackich orkiestr dętych.

Od roku 1994 aż do przejścia na emeryturę w 2010 r. pracował w Urzędzie Miejskim w Bardejowie jako kierownik oddziału kuItury. Zasłużył się jako organizator wielu działań mających do dziś swój dalszy ciąg. Są to: międzynarodowy festiwal MOSTY MIĘDZY MIASTAMl UNESCO, ORGANOWE DNI, JÓZEFA GRESAKA, DZIEŃ BARDEJOWSKIEGO PIERWSZOKLASISTY, MIKOŁAJ NA PLACU RATUSZOWYM, ZABAWY RYCERZA ROLANDA. Za wszystkie te zasługi otrzymał Nagrodę Przewodniczącego Miasta. Uhonorowano go też nagrodami w Polsce ANIOŁ ZiEMI SĄDECKIEJ.

Po odejściu na emeryturę Jan Marhuiik nie kończy ze społecznym i artystycznym zaangażwaniem. W 2012 r. wstępuje do słowackiego towarzystwa fotograficznego BARDAF, wracając tym samym do swojej studenckiej miłości: fotografowania. Szybko jest zauważony na wystawach krajowych i zagranicznych salonach: w austriackim TRIERENBERGU, katarskim AL-THANY. Tak zaczęła się jego popularność fotograficzna daleko poza granicami w ramach przynależności do Związku Fotografików Słowacji.

W roku 2016 Jan MarhuIik usamodzielnia się, wystawy prac można oglądać: w Austrii, Argentynie, na Węgrzech, w Serbii, we Włoszech, Francji, Szwajcarii, na Ukrainie, w Polsce, Gruzji, Bośni i Hercegowinie. W tym samym roku otrzymuje tytuł AFIAP. Mimo wszelkich nagród krajowych i zagranicznych uważa, że zrobienie najlepszej życiowej fotografii ma jeszcze przed sobą.

Jest członkiem słowackiego związku i federacji fotograficznych. Studiuje w Preszowie, w Sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku - przedmiot FOTOGRAFIA.

WYSTAWY ZBIOROWE
2012 : KINO ŽRIEDLO -  BARDEJOVSKÉ KÚPELE  Klubová výstava BARDAF / Ďalej len KVB /
VÝSTAVA V DRUŽOBNOM MESTE PŘEROV, CZ .( KVB )
STROPKOV, SK . ( KVB )
2013:  ŠARIŠSKÁ GALÉRIA PREŠOV , SK .( KVB ) 
RUŽOMBEROK, SK. 38.ROČNÍK VÝSTAVY ČLENOV  SLOVENSKÉHO ZVAZU FOTOGRAFOV 
PIEŠŤANY, SK .( KVB )
KOMÁRNO , SK (KVB)
KINO ŽRIEDLO  BARDEJOVSKÉ KÚPELE, SK. POPLENÉROVÁ VÝSTAVA (KVB)
NOVÉ ZÁMKY, SK . ( KVB)
KROSNO, PL GALÉRIA JEDNEGO ZDJECIA
2014: CIESZYN  , PL .( KVB )
GORLICE , DWÓR KARWACJANOW , PL (KVB)
KROSNO , PL .POPLENÉROVA VÝSTAVA „ ARTYSTICZNE RINKI POGRANICZA BARDEJOV - KROSNO   
BARDEJOVSKÉ KÚPELE , SK, POPLENÉROVÁ VYSTAVA ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU V  ĽVOVE.
AKCEPTOVANÁ FOTOGRAFIA NA SVETOVEJ SÚŤAŽI  KLUBOV pod názvom“ 9.th Clubs World Cup“ v PARÍŽI 
TRIERENBERG SUPER CIRCUIT,( Austria ) : GOLD METALL „ OVERALL  TOP CLUBS    
TROPHY“ ,KTORÉ ZARADILO FOTOCLUB BARDAF MEDZI 10 NAJÚSPEŠNEJŚÍCH KLUBOV  SVETA TOHTO SALÓNU. (którym klub fotografów Bardaf znalazi sie w tym konkursie wsród 10 najlepszych klubow šwiata)               
BARDEJOVSKÉ KÚPELE, SK . KINO ŽRIEDLO  (KVB )
STARÁ ĽUBOVŇA-PROVINČNÝ DOM, SK. ČLENSKÁ VÝSTAVA BÝVALÝCH ČLENOV    
ŠTUDENTSKÉHO AMUNFOTOKLUBU Z PREŠOVA
BARDEJOV, HORNOŠARIŠSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO, SK. OKRESNÁ SÚŤAŽ AMFO
STARÁ ĽUBOVŇA, SK.  KRAJSKÁ SÚŤAŽ AMFO
2015 :   - RUŽOMBEROK, SK . 40.ROČNÍK ČLENSKEJ VÝSTAVY ZVAZU SLOV. FOTOGRAFOV
KOŠICE, KULTURPARK SK .“ VEK JE LEN ČÍSLO „ VÝSTAVA 4 SENIOROV
2016: WOJNICZ, PL ( KVB )
PREŠOV, GALÉRIA ATRIUM , SK. VÝSTAVA TVORIVEJ FOTOGRAFIE . Vystawa fotografii twórczej
KOŠICE , KULTURPARK, SK .“ STÁLE NÁS TO BAVÍ Ciagle to robimy  VÝSTAVA 4 SENIOROV
KOŠICE, DOM UMENIA, SK, ( KVB )
NYÍREGYHÁZA MESTSKÁ GALÉRIA, HU . AUTORSKÝ VÝBER FOTOGRAFIÍ FOTOGRAFOV PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA(autorski wybór fotografii fotografów Województwa Prešovskiego)
BARDEJOV, GALÉRIA HORNOŠARIŠSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA, SK.
ČLENSKÁ VÝSTAVA BÝVALÝCH ČLENOV AMUNFOTOKLUBU
2017: - KOŠICE, ÁTRIUM TF , SK . CASSOVIA FOTO 2017
KOŠICE KULTURPARK, SK. „EŠTE VŽDY AKČNÍ „ VÝSTAVA 4 SENIOROV
STROPKOV, SK .SALÓN TVORIVEJ FOTOGRAFIE.  ZVAZOVÁ VÝSTAVA ČLENOV SFF
BARDEJOV,HORNOŠARIŠSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO, SK. OKRESNÁ SÚŤAŽ AMFO     
RUŽOMBEROK, SK. 42.ROČNÍK ZVAZOVEJ VÝSTAVY ZVAZU SLOV. FOTOGRAFOV
STARÁ ĽUBOVŇA , KRAJSKÉ KOLO FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE AMFO

WYSTAWY INDYWIDUALNE


2014 : -BARDEJOV,  OKRESNÁ KNIŽNICA , SK. „ OTVOR OČI-ZAČNI ŽIŤ ! „ Otwórz oczy – zacznij zyč !
2015 :- BARDEJOV, OKRESNÁ KNIŽNICA, SK. „ MOZAIKA VŠEDNÝCH DNÍ I „ Mozaika zwyklych dni
2016 :- BARDEJOV, VÝSTAVNÁ SIEŇ ODD. KULTÚRY, SK . SEDEMDESIAT JE VÝZVA „
2017 : -SVIDNÍK, PODDUKLIANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO, SK . VÝBER Z TVORBY (Wybór z tworczości)
PREŠOV, SLOVENSKO-UKRAJINSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM SK.VÝBER Z TVORBY II.
2018 :  STROPKOV ,VÝSTAVNÁ SIEŇ MESTSKÉHO ÚRADU, SK . VČERA A DNES (Wczoraj i dziś)      
SVIDNÍK , PODDUKLIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO , SK . VČERA A DNES Wczoraj i dziś
2019 : GORLICE, GALÉRIA DWOR CARWACJANOV, PL.  FOTOGRAFIE - VÝBER Z TVORBY  Wybór z tworczości
 

Informacje

Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów"

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek  8:00 - 17:00
sobota 11:00 - 17:00
niedziela 11:00 - 15:00
Opening hours
Monday - Friday  8 a.m. - 5 p.m.
Saturday 11 a.m - 5 p.m.
Sunday 11 a.m - 3 p.m.

Bilety wstępu / admission fees
bilet normalny / regular - 2,00 zł;
ulgowy / reducted - 1,00 zł

Dane kontaktowe:
38-300 Gorlice
ul. Wróblewskiego 10 A
fax 18 353-56-01
tel. 18 353-56-18

email: galeria@gorlice.art.pl

Do góry