<< Cofnij

Konkurs "Małopolska Marzanna"

Edukacja

14 marca 2017

Skansen w Szymbarku

Konkurs "Małopolska Marzanna"
Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w siódmej edycji konkursu "Małopolska Marzanna"

Regulamin konkursu „Małopolska Marzanna”

                        -siódma edycjaKonkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupy1.)    Organizatorem konkursu jest Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku.

 2.)    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Województwie Małopolskim.

 3.)    Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w kultywowaniu regionalnych tradycji folklorystycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych, a także promocja kultury ludowej Województwa Małopolskiego.

 4.)    Tematem konkursu jest Małopolska Marzanna – kukła symbolizująca odchodzącą zimę, a także wraz     z nią przemijające nieszczęścia, choroby, zmartwienia nękające ludzi w okresie zimowym.

Kukła- kolorystyką stroju lub poszczególnymi jego elementami może podkreślać swoją „małopolskość”. Poszczególne elementy figury muszą być odpowiednio połączone w celu uniknięcia destrukcji pracy podczas transportu. Oczekujemy na prace wykonane z ekologicznych materiałów (słomy, bibuły, papieru, bawełny, lnu) w rozmiarach od 0,7 do 2 metrów wysokości.

 5.)    Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych (indywidualnie lub w grupach do trzech osób), a także dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat z placówek kulturalno-oświatowych (np. Młodzieżowe Domy Kultury, Gminne Ośrodki Kultury) również indywidualnie lub w grupach do trzech osób.

 6.)    Ocenie podlegają wszystkie prace, które zostaną dostarczone osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2017 do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku lub do Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach na adres:

Skansen Wsi Pogórzańskiej 38-311 Szymbark lub

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10A, 38-300 Gorlice

 7.)    Każda praca (indywidualna czy zbiorowa) powinna posiadać metryczkę z:

-       imieniem i nazwiskiem autora lub autorów

-       nazwą szkoły lub innej placówki, klasy oraz miejscowości

-       imieniem i nazwiskiem opiekuna artystycznego

-       nr kontaktowym telefonu opiekuna lub szkoły

 8.)    Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję w składzie:

Leszek Brzozowski – kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa                        w Szymbarku, Ewa Piotrowska-Kukla – kierownik Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego „Kasztel” w Szymbarku oraz Bogusława Błażewicz – etnolog z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Jury oceniać będzie: nawiązanie do tradycji, nowatorstwo artystyczne, staranność wykonania, pomysłowość, zgodność z warunkami regulaminu konkursu

 9.)    Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych.

-       I kategoria – uczniowie klas 0-III

-       II kategoria – uczniowie klas IV-VI

 Za najlepsze prace (zajęcie I, II, III miejsca) zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. O rozstrzygnięciu konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 17.03.2017 r.

 10.)            Wszystkie dostarczone prace będą zaprezentowane na wystawie w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku od 16 do 20 marca 2017 r.

 11.)            Wręczenie nagród odbędzie się 21.03.2017 r. podczas imprezy plenerowej pt. „Pożegnanie zimy”, która rozpocznie się o godz. 10.00 w kasztelu w Szymbarku. Laureaci i uczestnicy konkursu wezmą udział w obrzędzie pożegnania zimy – uroczystym orszaku z Marzannami nad brzeg rzeki Ropy.

 
Postanowienia końcowe

 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych prac zgłoszonych na konkurs.
 Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie  Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu

    
Organizatorzy:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

oddział - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

tel.  18 351 10 18, e-mail: skansen.szymbark@gmail.com

www.muzeum.gorlice.pl

 Prowadzący konkurs: Anna Niemczyńska-Szurek, Barbara Wojnarska

 

 

 

Informacje

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

Godziny otwarcia

Sezon letni : maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota, niedziela 9:00 - 18:00

Sezon zimowy: październik - kwiecień
poniedziałek - niedziela 9.00 - 15.00

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem

Dane kontaktowe

38-311 Szymbark,
tel. 18 351-10-18

e-mail: skansen.szymbark@gmail.com

Do góry