POCIĄG DO KULTURY

Projekty

01 lipca 2018

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

POCIĄG DO KULTURY
Celem inicjatywy "Pociąg do kultury" jest stworzenie nowej, atrakcyjniej oferty dla pasażerów korzystających z publicznego transportu kolejowego świadczonego przez Koleje Małopolskie. Bez dodatkowych kosztów każdy pasażer uzyskuje możliwość korzystania ze zniżek i rabatów możliwych do wykorzystania w licznych instytucjach kultury w regionie.

Inicjatywie tej przyświeca wola zwiększenia komfortu życia mieszkańców Małopolski. Pobudza i zarazem umożliwia ona dobre i wartościowe spędzanie wolnego czasu poprzez atrakcyjne obcowanie z kulturą w ciekawych instytucjach kultury województwa małopolskiego.

Inicjatywa "Pociąg do kultury" to wymierny pakiet korzyści dla mieszkańców i gości regionu. Sprzyja ona równocześnie rozwojowi transportu kolejowego oraz rozwojowi oferty kulturalnej, proponując ofertą zarówno partnerską, różnorodną, sieciową jak i ciekawą pod względem dostępności. Bez wątpienia stanowi także element promocyjny tak usług świadczonych przez Koleje Małopolskie, jak również oferty programowej (koncerty, przedstawienia, warsztaty, wystawy itp.) publicznych, samorządowych instytucji kultury.

"Pociąg do kultury" to wspólna inicjatywa Województwa Małopolskiego i Kolei Małopolskich sp. z o.o.

Z oferty inicjatywy „Pociąg do kultury” i akcji promocyjnej można korzystać w terminie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

1)Kup dowolny bilet na przejazd Kolejami Małopolskimi.
2)Nie wyrzucaj wykorzystanego biletu za przejazd Kolejami Małopolskimi.
3)Zatrzymaj go, bez względu na to w jaki sposób kupiłeś bilet (w okienku kasowym, poprzez aplikację iMKA, w biletomacie, on-line, u konduktora).
4)Kupiony bilet, potwierdzenie jego zakupu wydrukowane lub okazane na urządzeniu mobilnym, paragon poświadczający doładowanie iMKA, bilet miesięczny, w ciągu 30 dni od daty utraty ważności, uprawnia do zniżek i rabatów na skorzystanie z oferty samorządowych instytucji kultury uczestniczących w inicjatywie „Pociąg do kultury”

CENY BILETÓW DO POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZNIŻKI
-  Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów  1,00 zł
-  Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku 3,00 zł
-  Zagroda Maziarska w Łosiu 2,00 zł
-  Cerkiew w Bartnem  2,00 zł
-  Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku 3,00 zł

ORGANIZATORZY:

- samorząd województwa małopolskiego
- instytucje kultury, które przygotowały ofertę i pakiet zniżek
- Koleje Małopolskie sp. z o.o.
Do góry