<< Cofnij

„Starodruki cyryliczne w zasobach parafialnych pogranicza polsko-słowackiego”

Wykłady i spotkania

15 maja 2014 10:00 - 16:00

Kasztel w Szymbarku

„Starodruki cyryliczne w zasobach parafialnych pogranicza polsko-słowackiego”

Międzynarodowa konferencja naukowa

Współorganizacja z Ośrodkiem Kultury Prawosławnej ELPIS w Gorlicach.

CEL KONFERENCJI

Konferencja poświęcona jest problematyce piśmiennictwa cerkiewnego na przestrzeni wieków. Zachęcamy do prezentacji referatów poruszających kwestie związane ze współczesnymi zbiorami i ich stanem zachowania, potrzebą ochrony i konserwacji druków. Zawartością ksiąg cerkiewnych, treścią modlitw, wpływem cerkiewnego piśmiennictwa na rozwój duchowy mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Historią drukarstwa, bractw cerkiewnych i sylwetkami postaci związanych z historią cerkiewnego piśmiennictwa cyrylickiego.

Komitet organizacyjny/ Organizačný výbor:
J.E. biskup gorlicki dr Paisjusz (Martyniuk),
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.,
ks. dr Roman Dubec.

Komitet naukowy/ Vedecký výbor:
prof. dr hab. Bp Jerzy (Pańkowski) – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,
prof. dr Jerzy Tofiluk – Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie,
Ks. arch. prof. Vasilij Sadvarij– Uniwersytet A. Wołoszyna w Użhorodzie,
ks. dr Marek Ławreszuk - Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Języki konferencji/ Rokovací jazyk:
polski, słowacki, czeski, ukraiński, rosyjski

Zgłoszenia udziału referaty/ Odoslanie príspevku do 15.04.2014 r. na:
e-mail: elpis@vp.pl

Biuro konferencyjne:
ul. Brzechwy 2
38-300 Gorlice
e-mail: elpis@vp.pl
tel.: +48 607 094 177, fax: +48 18 352 69 89

Informacje

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku"

Godziny otwarcia
maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 10:00 - 18:00

październik i kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 16:00

listopad – marzec
poniedziałek - sobota 9:00 - 16:00
niedziela nieczynne


Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
May - Setpember
Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m
Saturday & Sunday 10 a.m. - 6 p.m

October, April
Monday - Friday  9 a.m. - 4 p.m

November - March

Monday - Saturday 9 a.m. - 4 p.m
Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.

BILETY WSTĘPU / ADMISSION FEES:
bilet wstepu / regural - 5 zł

grupowy bilet wstępu / reduced (for groups) - 4 zł (dla grup od 25 - 50 os.)

opłata przewodnicka / guided tour - 25 zł

bilet "Karta Dużej Rodziny" - 2,50 zł

dzieci do lat 7 / children under 7 years - wstep wolny /
free entrance

Dane kontaktowe

38-311 Szymbark
tel.: 18 351-31-14
e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com


Do góry