<< Cofnij

UROCZYSTE OTWARCIE CHAŁUPY W ZAGRODZIE MAZIARSKIEJ W RAMACH PROJEKTU SKANSENOVA

Uroczystości

20 czerwca 2018 15:00 - 17:00

Zagroda Maziarska

UROCZYSTE OTWARCIE CHAŁUPY W ZAGRODZIE MAZIARSKIEJ W RAMACH PROJEKTU SKANSENOVA
20 czerwca  (w środę)  o godz. 15.00, w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu, miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia nowego obiektu.  Zabytkowa chałupa  z Bartnego zakupiona została w roku 2016 r.,  przez Zarząd WM z zamiarem przewiezienia jej do Łosia, i adaptacji na cele wystawienniczo-edukacyjne. Dom z Bartnego - wpisany do rejestru zabytków,  zbudowany został  w roku 1928 dla Stefana Dziamby, przez miejscowego cieślę Jana Felenczka. 

W  roku 2017,  Muzeum w ramach projektu ,,SKANSENOVA  – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu“ pozyskało kwotę ponad 250 tys. złotych, na relokację i adaptację chałupy z Bartnego w Zagrodzie Maziarskiej. Prace wykonała Firma Usługowo-Handlowa Adam Kuziak  z Bartnego.  Nowy obiekt uzupełnia bazę lokalową oddziału o istotne funkcje. m.in. znajdują się tu ogólnodostępne toalety oraz ogrzewane pomieszczenia na zajęcia warsztatowe i planowane wystawy. Zrealizowana inwestycja – jedna z pierwszych w projekcie “ SKANSENOVA” podkreśla wagę zainteresowania Zarządu Województwa popieraniem kultur i dziedzictwa mniejszości narodowych w Małopolsce.

Uroczystego otwarcia nowego obiektu dokonali: Marszałek Leszek Zegzda, Starosta Gorlicki Karol Górski, dyrektor Muzeum  Zdzisław Tohl  oraz  - w imieniu mieszkańców Łosia - pan Wasyl Szlanta. Poświecenia chyży dokonali duchowni trzech wyznań: ks. Piotr Kaczmar  - proboszcz parafii greckokatolickiej w Łosiu, ks. Stanisław Łaś - proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Łosiu, oraz ks. Mirosław Cidyło - proboszcz parafii prawosławnej w Bartnem. W uroczystości uczestniczyli również m.in. Janusz Konior sekretarz gm. Ropa, Stefan Kłapyk – prezes Zjednoczenie Łemków,     Bernadetta Pierzchała- sołtys Łosia oraz mieszkańcy wsi Łosie. 

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Informacje

Zagroda Maziarska w Łosiu

Godziny otwarcia
kwiecień - październik
poniedziałek - piątek 9:30 - 17:30
sobota - niedziela 9:00 - 15:00

listopad - marzec
poniedziałek - piątek 9:30 - 17:30
sobota 9:00 - 15:00
niedziela nieczynne

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
April - October
Monday - Friday 9:30 a.m. - 5:30 p.m.
Saturday & Sunday 9 a.m. - 3 p.m.

November - March

Monday - Friday 9:30 a.m. - 5:30 p.m.
Saturday 9 a.m. - 3 p.m.

Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.


Bilety wstępu / admission fees
Bilet normalny / regural - 4 zł
Bilet ulgowy / reduced - 2 zł
Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 2,00 zł
(zwiedzanie z przewodnikiem, guided tour)

Dzień wolnego wstępu / free entrance - czwartek / Thursday (zwiedzanie bez przewodnika / without a guided tour)

Możliwość zwiedzania z przewodnikiem / guided tour - 15,00 zł


CERKIEW W BARTNEM
Greek-catholic Church of St. Cosma and Damian in Bartne


cerkiew udostępniana zwiedzającym po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

orthodox church available to visitors after earlier telephone notification

18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)


Godziny otwarcia
poniedziałek - czwartek 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 18:00
niedziela 14:00 - 18:00


Opening hours
Monday - Thursday 9:00 - 17:00

Saturday 9:00 - 18:00
Sunday
14:00 - 18:00

Bilety wstępu / admission fees
Bilet normalny / regular - 5 zł

Bilet ulgowy / reduced - 2 zł

Dane kontaktowe / contact
"ZAGRODA MAZIARSKA" w Łosiu
Łosie 34,
tel. 18 353 43 63
tel. 601-411-590 (Klaudia Zbiegień)
e-mail: zagroda.maziarska@gmail.com

CERKIEW w Bartnem
Bartne 38-307 Sękowa
tel. 18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)

Do góry