<< Cofnij

WYJAZD TERENOWY GRUPY STERUJĄCEJ PROJEKTU SKANSENOVA

Wykłady i spotkania

25 października 2017 08:00 - 26 października 2017 16:00

Kasztel w Szymbarku

WYJAZD TERENOWY GRUPY STERUJĄCEJ PROJEKTU SKANSENOVA
Systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu.

Informacje ogólne o projekcie

Projekt Skansenova - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowany jest przy udziale środków unijnych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt zakłada zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi oraz skoordynowaną promocję. Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie działań przyczyniających się do technicznego zabezpieczenia obiektów drewnianych poprzez m.in. systemy monitoringu, antywłamaniowego, budowę/naprawę ogrodzeń.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa. Liderem projektu jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (instytucja kultury województwa), a Partnerami w projekcie są:

Gmina Dobczyce; Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej oraz 5 instytucji kultury województwa małopolskiego tj.: Muzeum Okręgowe w Tarnowie; Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec; Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej; Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów; Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

W efekcie zrealizowania Projektu, odbiorcy uzyskają wyraźną korzyść indywidualną i  społeczną, m. in. w postaci pozytywnych wrażeń, oglądając ponad 100 odnowionych budynków w krajobrazie kulturowym i przyrodniczym w 9 skansenach w Małopolsce. Zwiększy się bezpieczeństwo i komfort zwiedzania. Odwiedzający skorzystają z kilku zmodernizowanych ekspozycji stałych prezentujących zasoby muzealne głównie o charakterze etnograficznym i historycznym. Zintegrowany program kulturowy pod wspólną marką SKANSENOVA może zaspokoić potrzeby i oczekiwania odbiorców, wzbudzić emocje poprzez ponad 600 nowych form aktywności. Będzie to możliwe dzięki wypracowanym propozycjom kulturalnym i edukacyjnym przewidzianym dla szerokiego kręgu uczestników – ogółem dla blisko 260 tys. osób rocznie - zarówno mieszkańców lokalnych, jak i turystów z Małopolski, z kraju i z zagranicy, także dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla osób niepełnosprawnych. Element wyróżniający propozycję kulturalną na tle innych muzeów w regionie i w kraju jest zintegrowanie oferty pod wspólną marką.

Grupa 9 skansenów tworzy swoisty klaster kulturowy dysponujący terenem o pow. prawie 40 ha ze 180 budynkami, 19 tys. muzealiów ruchomych i niemal 100 osobowym personelem.

Informacje

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku"

Godziny otwarcia
maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 10:00 - 18:00

październik i kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 16:00

listopad – marzec
poniedziałek - sobota 9:00 - 16:00
niedziela nieczynne


Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
May - Setpember
Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m
Saturday & Sunday 10 a.m. - 6 p.m

October, April
Monday - Friday  9 a.m. - 4 p.m

November - March

Monday - Saturday 9 a.m. - 4 p.m
Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.

BILETY WSTĘPU / ADMISSION FEES:
bilet wstepu / regural - 5 zł

grupowy bilet wstępu / reduced (for groups) - 4 zł (dla grup od 25 - 50 os.)

opłata przewodnicka / guided tour - 25 zł

bilet "Karta Dużej Rodziny" - 2,50 zł

dzieci do lat 7 / children under 7 years - wstep wolny /
free entrance

Dane kontaktowe

38-311 Szymbark
tel.: 18 351-31-14
e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com


Do góry