XXXV SALON GORLICKI

Wystawy

11 stycznia 2019 18:00 - 13 lutego 2019

Dwór Karwacjanów

XXXV SALON GORLICKI
W styczniu 2019 roku w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zorganizowano kolejną doroczną wystawę gorlickiego środowiska plastycznego pn. „XXXV Salon Gorlicki”. Do udziału w wystawie zaproszono osoby uprawiające twórczość plastyczną zarówno profesjonalnie jaki i amatorsko W wystawie wzięło udział 49 autorów.

Uroczysty wernisaż wystawy odbył się się w Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach w dniu 11 stycznia 2019 roku. Podczas wernisażu wystąpił chór "Cantores Carvatiani "w repertuarze kolędowym. Powołane  na tę okazję jury w składzie: art. pl. Marek Burdzy (przewodniczący Komisji), art. pl. Bogdan Samborski (członek Komisji), Magdalena Mikruta(sekretarz Komisji) przyznało tegoroczną nagrodę Burmistrza Gorlic im. Alfreda Długosza p. Barbarze Zasowskiej za zestaw fotografii. Wyróżnienia otrzymały: Marzena Pigoń za mozaiki, Barbara Rudzińska za zestaw prac, Bogdan Kareł za zestaw prac, Irena Kocur za zestaw prac oraz Bartłomiej Kiełtyka za zestaw fotografii. Wyróżnienia i nagrodę główna wręczył laureatom burmistrz Gorlic Rafał Kukla.
Wystawa prezentowana będzie do 13 lutego 2019 roku w sali głównej "Dworu Karwacjanów". Serdecznie zapraszamy.
http://www.rtvg.pl/pl/224/12984/salon-gorlicki.html  film z wernisażu


Odbiór prac po wystawie możliwy będzie w dniach od 15 do 28 lutego 2019 r. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie warunków uczestnictwa oraz terminów dostarczenia i odbioru prac.

Informacje

Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów"

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek  8:00 - 17:00
sobota 11:00 - 17:00
niedziela 11:00 - 15:00
Opening hours
Monday - Friday  8 a.m. - 5 p.m.
Saturday 11 a.m - 5 p.m.
Sunday 11 a.m - 3 p.m.

Bilety wstępu / admission fees
bilet normalny / regular - 2,00 zł;
ulgowy / reducted - 1,00 zł

Dane kontaktowe:
38-300 Gorlice
ul. Wróblewskiego 10 A
fax 18 353-56-01
tel. 18 353-56-18

email: galeria@gorlice.art.pl

Do góry