<< Cofnij
CENY BILETÓW OBOWIĄZUJĄ OD 1 MAJA 2023

 

Dniem wstępu bezpłatnego do wszystkich oddziałów Muzeum jest wtorek.

 

I. GALERIA SZTUKI DWÓR KARWACJANÓW W GORLICACH

 

Wystawy czasowe i ekspozycja stała udostępniona jest zwiedzającym w dniach:
poniedziałek - piątek w godz. 8-16:30
sobota w godz. 11– 16:30
niedziela w godz. 11-14:30
Godziny pracy oddziału:
poniedziałek- piątek w godz. 8-17
sobota w godz. 11– 17
niedziela w godz. 11-15
Ostatni zwiedzających przyjmowani są pół godziny przed zakończeniem pracy oddziału.
 
Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach jest nieczynna w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało oraz 1.01., 6.01., 15.08., 1.11., 11.11., 25.12., 26.12.
 
OPŁATY ZA WSTĘP
bilet normalny – 10,00 zł od osoby
bilet ulgowy – 6,00 zł od osoby (uczniowie, studenci, seniorzy emeryci i renciści, osoby z niepełnosprawnościami) )
Lekcje muzealne/warsztaty
opłata ustalana na podstawie odrębnych uzgodnień
Bilet wstępu dla zorganizowanych grup szkolnych:
dzieci ze szkół na terenie Powiatu Gorlickiego (wraz z opiekunami) - 1,00 zł od osoby
grupy szkół spoza Powiatu Gorlickiego (wraz z opiekunami) – 5,00 zł od osoby
Inne:
bilet „Karta Dużej Rodziny” – 5,00 zł od osoby
bilet łączony „galeria + zagroda” normalny – 17,00 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
bilet łączony „galeria + zagroda” ulgowy – 9,00 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
bilet dla grup zorganizowanych (10- 25 osób) – 5,00 zł od osoby
 
 

II. SKANSEN WSI POGÓRZAŃSKIEJ IM. PROF R. REINFUSSA W SZYMBARKU

 

Ekspozycja udostępniona jest zwiedzającym w dniach:
maj-wrzesień 
wtorek - piątek w godz. 9-16
sobota - niedziela w godz. 10-17
październik, kwiecień 
wtorek- niedziela w godz. 9-14
listopad – marzec
wtorek - piątek w godz. 9-14
sobota - w godz. 9-14
niedziela - nieczynne
Godziny pracy oddziału:
maj-wrzesień 
poniedziałek - piątek w godz. 9-17
sobota - niedziela w godz.10-18
październik, kwiecień 
poniedziałek - niedziela w godz. 9-15
listopad – marzec
poniedziałek - piątek w godz. 9-15
sobota w godz. 9-15
niedziela - nieczynne
Ostatni zwiedzających przyjmowani są godzinę przed zakończeniem pracy oddziału.
 
Skansen Wsi Pogórzańskiej jest nieczynny w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało oraz 1.01., 6.01., 15.08, 1.11., 11.11., 25.12., 26.12.
 
OPŁATY ZA WSTĘP:
bilet normalny/spacerowy – 16,00 zł od osoby 
bilet ulgowy – 10,00 zł od osoby
opłata przewodnicka – 60,00 zł (grupa 10- 25 osób)
Warsztaty
opłata ustalana na podstawie odrębnych uzgodnień
Bilet wstępu dla zorganizowanych grup szkolnych:
dzieci ze szkół z teren Powiatu Gorlickiego (wraz z opiekunami) - 1,00 zł od osoby
grupy szkół spoza terenu Powiatu Gorlickiego (wraz z opiekunami) – 5,00 zł od osoby
Inne:
bilet „Karta Dużej Rodziny” – 5,00 zł od osoby
bilet łączony „kasztel + skansen” normalny – 24,00 zł (ważność biletu 7 dni)
bilet łączony „kasztel + skansen” ulgowy – 15,00 zł (ważność biletu 7 dni)
bilet dla grup zorganizowanych (10-25 osób) – 10,00 zł od osoby
udostępnianie terenu i obiektów do sesji zdjęciowej lub filmowej – 100,00 zł za sesję

 

 

III. CERKIEW W BARTNEM

 

Ekspozycja udostępniona jest zwiedzającym w dniach:

poniedziałek-czwartek - 9-17
piątek - nieczynne
sobota - 9-18
niedziela - 14-18
 
Cerkiew grekokatolicka w Bartnem jest nieczynna w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych wg kalendarza juliańskiego, Boże Ciało, 1.01., 6.01.-8.01. (Boże Narodzenie wg kalendarza juliańskiego), 19.01. (Święto Jordanu), 15.08., 1.11., 11.11.
 
OPŁATY ZA WSTĘP
bilet normalny – 5,00 zł od osoby
bilet ulgowy – 2,00 zł od osoby 
Lekcje muzealne/warsztaty
opłata ustalana na podstawie odrębnych uzgodnień
Inne:
bilet „Karta Dużej Rodziny” – 2,00 zł od osoby
bilet łączony „zagroda + cerkiew” normalny – 13,00 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
bilet łączony „zagroda + cerkiew” ulgowy – 7,00 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
bilet dla grup zorganizowanych (10-30 osób) – 2,00 zł od osoby
 
Udostępnianie cerkwi po zwiedzającym po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

IV. ZAGRODA MAZIARSKA W ŁOSIU

 

Ekspozycja udostępniona jest zwiedzającym w dniach:
kwiecień - październik
wtorek - piątek w godz. 9-16:30
sobota - niedziela w godz. 9-14:30
listopad – marzec
wtorek - piątek w godz. 8:30-16:00
sobota - w godz. 9-14:30
niedziela – nieczynne
Godziny pracy oddziału:
kwiecień - październik
poniedziałek - piątek w godz. 9-17
sobota - niedziela w godz. 9-15
listopad – marzec
poniedziałek - piątek w godz. 8:30-16:30
sobota - w godz. 9-15
niedziela – nieczynne
Ostatni zwiedzających przyjmowani są pół godziny przed zakończeniem pracy oddziału.
 
Zagroda Maziarska w Łosiu jest nieczynna w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało oraz 1.01., 6.01., 15.08., 1.11., 11.11., 25.12., 26.12.
 
OPŁATY ZA WSTĘP
bilet normalny – 12,00 zł od osoby
bilet ulgowy – 6,00 zł od osoby (uczniowie, studenci, seniorzy emeryci i renciści, osoby z niepełnosprawnościami) )
Lekcje muzealne/warsztaty
opłata ustalana na podstawie odrębnych uzgodnień
Bilet wstępu dla zorganizowanych grup szkolnych:
dzieci ze szkół na terenie Powiatu Gorlickiego (wraz z opiekunami) - 1,00 zł od osoby
grupy szkół spoza Powiatu Gorlickiego (wraz z opiekunami) – 5,00 zł od osoby
Inne:
bilet „Karta Dużej Rodziny” – 5,00 zł od osoby
bilet łączony „galeria + zagroda” normalny – 17,00 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
bilet łączony „galeria + zagroda” ulgowy – 9,00 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
bilet łączony „zagroda + cerkiew” normalny – 13,00 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
bilet łączony „zagroda + cerkiew” ulgowy – 7,00 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
bilet dla grup zorganizowanych (10-30 osób) – 6,00 zł od osoby 
 
Oprowadzanie grup zorganizowanych na podstawie wcześniejszego kontaktu telefonicznego w sprawie uzgodnienia terminu i możliwości oprowadzania z przewodnikiem. 
 

 
V. OŚRODEK KONFERENCYJNO - WYSTAWIENNICZY KASZTEL W SZYMBARKU

 

Ekspozycja udostępniona jest zwiedzającym w dniach:

maj - wrzesień 
wtorek - piątek w godz. 9-16:30
sobota - niedziela w godz. 10-17:30
październik, kwiecień
wtorek - niedziela w godz. 9-15:30
listopad – marzec 
wtorek - sobota w godz. 9-15:30
niedziela – nieczynne
Godziny pracy oddziału:
maj - wrzesień
poniedziałek - piątek w godz. 8-17
sobota - niedziela w godz. 10-18
październik i kwiecień
poniedziałek - niedziela w godz. 8-16
listopad – marzec
poniedziałek - sobota w godz. 8-16
niedziela nieczynne
Ostatni zwiedzających przyjmowani są pół godziny przed zakończeniem pracy oddziału.
 
Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku” jest nieczynny w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało oraz 1.01., 6.01., 15.08., 1.11., 11.11., 25.12., 26.12.
 
OPŁATY ZA WSTĘP
bilet normalny – 16,00 zł od osoby
bilet ulgowy – 10,00 zł od osoby (uczniowie, studenci, seniorzy emeryci i renciści, osoby z niepełnosprawnościami) 
bilet normalny na wystawy czasowe – 10,00 zł od osoby
bilet ulgowy na wystawy czasowe – 5,00 zł od osoby
 opłata przewodnicka – 60,00 zł
Lekcje muzealne/warsztaty
opłata ustalana na podstawie odrębnych uzgodnień
Bilet wstępu dla zorganizowanych grup szkolnych:
dzieci ze szkół na terenie powiatu Gorlickiego (wraz z opiekunami) - 1,00 zł od osoby
grupy szkół spoza powiatu Gorlickiego (wraz z opiekunami) – 5,00 zł od osoby
Oprowadzanie grup zorganizowanych na podstawie wcześniejszego kontaktu telefonicznego w sprawie uzgodnienia terminu i możliwości oprowadzania z przewodnikiem. 
Inne:
bilet „Karta Dużej Rodziny” – 5,00 zł od osoby
bilet łączony „kasztel + skansen” normalny – 24,00 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
bilet łączony „kasztel + skansen” ulgowy – 15,00 zł od osoby (ważność biletu 7 dni)
bilet dla grup zorganizowanych (10-50 osób) – 10,00 zł od osoby
udostępnianie terenu i obiektów do sesji zdjęciowej lub filmowej – 150,00 zł za sesję
udostępnienie sal na konferencje i uroczystości – każdorazowo na podstawie uzgodnień z dyrektorem Muzeum
 

 

INFORMACJE O ZNIŻKACH

 

Wstęp bezpłatny do Oddziałów Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
- osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
- pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
- członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
- dzieciom do lat siedmiu,
- weteranom i weteranom poszkodowanym oraz kombatantom
- obywatelom Polski będącymi działaczami opozycji antykomunistycznej oraz obywatelom Polski represjonowanym z powodów politycznych
- posiadaczom specjalnych zaproszeń wydanych przez Dyrektora Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach,
- posiadaczom "Kart wolnego wstępu do wszystkich muzeów podległych resortowi kultury i dziedzictwa narodowego"
- członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia krytyków Sztuki (AICA)
- dziennikarzom
- przewodnikom, 
- pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Bilet ulgowy za wstęp do Oddziałów Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
- uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich
- nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce
- członkom rodzin w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
- osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”
- osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami (jedna osoba z niepełnosprawnością + jeden opiekun),
- pracownikom instytucji, którym przysługuje ulga za zgodą Dyrektora Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach na podstawie podpisanych umów.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
- legitymacje emeryta - rencisty,
- legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
- legitymacje służbowe,
- legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu,
- zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
- legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS,
- dokument potwierdzający wiek,
- legitymacja prasowa,
- legitymacja przewodnika
- Karta Dużej Rodziny
Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje kasjerowi lub osobie kontrolującej bilety Oddziału ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłat za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

 

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry