Celem Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, sztuki, etnografii, architektury i budownictwa ludowego, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.

Muzeum realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
 1. Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie problematyki objętej działalnością Muzeum
 2. Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny dla badań naukowych
 3. Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów
 4. Zabezpieczenie i konserwowanie zbiorów
 5. Systematyczne uzupełnianie zbiorów
 6. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend
 7. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych
 8. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji
 9. Organizowanie wystaw stałych i czasowych
 10. Organizowanie akcji edukacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych w zakresie problematyki objętej działalnością Muzeum
 11. Prowadzenie specjalistycznej biblioteki oraz archiwum
 12. Publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności
 13. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę
 14. współpracę z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków, ośrodkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz mediami
 
Kod, który należy wpisać, aby odebrać bonusy w kasynach. Znajdziesz go na stronie docelowej kasyna lub na stronie promocji. Nie wszystkie bonusy wymagają kodów, ale są one powszechne. Pamiętaj, że do pakietu powitalnego może być dołączonych kilka kodów bonusowych. Najmniejsza kwota, jaką możesz wpłacić, aby móc skorzystać z oferty bonusowej. Upewnij się, że wiesz, ile bonusu możesz otrzymać za ten depozyt. Jeśli ubiegasz się o bonus 100% do 100$ i zdeponujesz 10$, otrzymasz najmniejszy bonus, tj. 10$. Używając powyższego przykładu, jeśli ubiegasz się o bonus 100% do 100$, to 100$ jest maksymalnym bonusem, jaki możesz otrzymać. Możesz zdeponować więcej pieniędzy, jeśli chcesz, ale twój bonus będzie ograniczony. Jeśli zdeponujesz 200 dolarów, nadal otrzymasz 100 dolarów bonusu. Maksymalny bonus, jaki możesz otrzymać, zależy wyłącznie od oferty.
Muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:

1) historii – zbiory obejmujące zabytki kultury materialnej i duchowej Pogórzan i Łemków, a także Judaica. Wszelką dokumentację (druki, fotografie, mapy, opracowania techniczne, urządzenia i maszyny) ilustrujące powstanie i rozwój galicyjskiego przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej. Zabytki materialnej i duchowej egzystencji ziemian polskich w dworach na Ziemi Gorlickiej. Obiekty, broń, mundury, ilustracje, materiały archiwalne, dokumenty, fotografie, rejestry poległych, wykaz cmentarzy wojennych, elementy wystroju cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej związanych z tzw. „Bitwą Gorlicką” 2.05.1915 r.;

2) sztuki – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, sztuki współczesnej (malarstwo, medalierstwo, grafika warsztatowa, tkanina artystyczna, rzeźba kameralna, plakat artystyczny), sztuki ludowej, sztuki dworskiej, sztuki artystów nieprofesjonalnych;

3) etnografii - zbiory obejmujące elementy kultury materialnej, duchowej i społecznej narodów i grup etnograficznych zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie Pogórzan i Beskidu Niskiego, a w szczególności z terenów dawnego Powiatu Gorlickiego;

4) architektury i budownictwa ludowego – zbiory obejmujące obiekty architektury murowanej i drewnianej oraz budownictwa ludowego Łemków i Pogórzan prezentowane w Ośrodku Budownictwa Ludowego w Szymbarku i Bartnem;

5) zbiory biblioteczne - obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii dziedzinowej.

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry