<< Cofnij
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie, dostawę i montaż 12 sztuk tablic informacyjnych

Projekt „MUZEA OTARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgraniczej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.12.2018 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 - treść tablic + logotypy partnerów
załącznik nr 2 - formularz oferty
załącznik nr 3 - wzór umowy
Do góry