<< Cofnij
„Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu Polsko-Słowackim
Do góry