<< Cofnij
„Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. POSTĘPOWANIE III - Budowa edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu Polsko-Słowackim

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Do góry