<< Cofnij
„Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - POSTĘPOWANIE I - Działania związane z kompleksową obsługą promocyjną projektu
Ogłoszenie nr 626658-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załączniki nr 1 i 1 a do SIWZ – oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór zobowiązania innego podmiotu
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Wyjaśnienie SIWZ - wniosek 1
Protokół
Wyjaśnienie SIWZ - wniosek 2
Wyjaśnienie SIWZ - wniosek 3
Wyjaśnienie SIWZ - wniosek 4
Wyjaśnienie SIWZ - wniosek 5
Wyjaśnienie SIWZ - wniosek 6
Wyjaśnienie SIWZ - wniosek 7
Wyjaśnienie SIWZ - wniosek 8

Zapowiedzi

09 stycznia 2023 - 28 lutego 2023

UM Gorlice

23 stycznia 2023 - 17 lutego 2023

Skansen w Szymbarku

29 stycznia 2023 - 17 lutego 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry