MOSTY STAROSTY

Imprezy

30 stycznia 2015

Dwór Karwacjanów

Uroczystość wręczenia dorocznych nagród Starosty Gorlickiego dla zasłużonych dla Powiatu Gorlickiego ludzi kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego

W programie:
- wystąpienie Starosty Gorlickiego Karola Górskiego
- wręczenie nagród „Mosty Starosty”
- koncert na skrzypce i fortepian w wykonaniu Haliny i Włodzimierza Promińskich
Ludwig van Beethoven - Romans F-dur op.50
Cécil Chaminade/ Fritz Kreisler  - Serenada hiszpańska Op.150  
Enrique Granados/Fritz Kreisler  - Taniec hiszpański    
Fritz Kreisler -  Miniaturowy marsz wiedeński

Sylwetki laureatów - Mosty Starosty 2015 i Przęsło 2015

Most Starosty 2015 - statuetka

Jan Poprawa - statuetka Mosty Starosty 2015 za wybitne osiągnięcia w promocji dorobku młodych gorlickich twórców piosenki poetyckiej, autorskiej i poezji śpiewanej
Jan Poprawa - historyk, publicysta, muzyk i krytyk muzyczny, scenarzysta wielu widowisk estradowych i spektakli teatralnych, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, autor wielu książek, współpracownik TVP i radia oraz kilkudziesięciu dzienników i periodyków.
W powiecie gorlickim Jan Poprawa znany jest przede wszystkim, jako juror ogólnopolskiego konkursu pod nazwą Poetycko-Muzyczna Bitwa pod Gorlicami. Od wielu lat w Gorlicach i wielu innych miejscach uświadamia młodym ludziom i nie tylko, czy prawdziwe jest twierdzenie, że Śpiewać każdy może.
Jan Poprawa został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Gloria Artis” oraz dwukrotnie Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Wyróżnienia Mosty Starosty 2015

Regionalny Zespół „Pogórzanie” działający przy Gorlickim Centrum Kultury pod kierunkiem Haliny Czeluśniak - wyróżnienie za całokształt osiągnięć w popularyzacji ludowej kultury muzycznej Pogórza
Regionalny Zespół „Pogórzanie” działa nieprzerwanie od 50 lat, a od 33 opiekę nad nim sprawuje Gorlickie Centrum Kultury. Jednym z jego założycieli był choreograf, folklorysta, miłośnik kultury ludowej Henryk Kuś. Obecnym jego kierownikiem artystycznym jest Halina Czeluśniak.
Program zespołu Pogórzanie oparty jest na tradycyjnym folklorze Pogórza i zbliżony do form autentycznych. Zespół posiada w swoim repertuarze także tańce narodowe, suitę pogórzańską oraz suity taneczne z rzeszowskiego i krakowskiego. „Pogórzanie” koncertowali w wielu miejscach naszego kraju oraz poza jego granicami.
Zespół Pogórzanie pełni ważną funkcję edukacyjną i popularyzatorską, a od 2003 roku buduje z powodzeniem zaplecze młodzieżowe w zespole Pogórzanie Bis. Posiada wiele prestiżowych nagród w tym między innymi: Złote Serce Żywieckie, Brązową Ciupagę oraz nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla kultury polskiej.

Piotr Gryglaszewski wyróżnienie za promocję piękna i historii ziemi gorlickiej
Piotr Gryglaszewski - nauczyciel akademicki w Politechnice Krakowskiej, doktor nauk technicznych, autor wielu publikacji z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych. Krakowianin z urodzenia, z wyboru od 10 lat sękowianin z tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Sękowa".
Pasje pozazawodowe Piotra Gryglaszewskiego to: historia regionalna, historia dworów polskich i kultury szlacheckiej. Owocem tych zainteresowań są między innymi monografie: „Dwór w Jeżowie — Szlacheckie gniazdo nad Białą Dunajcową" oraz „Sękowa - Z kart 650 (sześćset pięćdziesięciu) lat historii wsi".
Piotr Gryglaszewski za swoją działalność otrzymał między innymi Srebrny Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2014 roku otrzymał Kryształową Kroplę, czyli nagrodę studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej dla najlepszego nauczyciela akademickiego.

Kapela Maliszów wyróżnienie za twórczą autorską interpretację tradycyjnych melodii, tańców oraz przyśpiewek pogórzańskich
Kapela Maliszów to rodzinny zespół założony i prowadzony przez multiinstrumentalistę Jana Malisza, któremu zwykle towarzyszą dzieci Zuzanna i Kacper oraz żona Edyta Marć. Kapela inspiruje się tradycyjną muzyką ludów zamieszkujących Karpaty. Wykorzystując „ojcowe nuty” autorsko je interpretują, w dodatku na instrumentach własnej produkcji.
Kapela Maliszów koncertowała m.in. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie oraz wielu innych miejscowościach. Uświetnia także ważne wydarzenia kulturalne i promocyjne organizowane przez powiat. Kapela ma na swoim koncie płytę „Lot nad Karpatami”.
Kapela Maliszów jest laureatem wielu konkursów i przeglądów. Zdobyła między innymi pierwsze miejsce i nagrodę publiczności w konkursie "Stara Tradycja" w ramach warszawskiego festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” oraz pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Paweł Nowicki - wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki literackiej i artystycznej
Paweł Nowicki jest z wykształcenia filozofem, specjalistą od: języka polskiego, wiedzy o kulturze z elementami antropologii, komunikacji niewerbalnej, a także menadżerem służby zdrowia. Jest nauczycielem filozofii i etyki oraz członkiem Towarzystwa Literackiego im Cypriana Norwida i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej.
Paweł Nowicki opublikował kilka artykułów naukowych oraz dwa tomy poezji „Magia codzienna” i „Za oknem”, a także książkę „ARS LONGA Szkice recenzje eseje”. Brał udział w pracach redakcyjnych kilku książek. Pisze recenzje i szkice oraz prowadzi Blog literacko-artystyczny.
Paweł Nowicki to gorliczanin z pasją odkrywania piękna języka polskiego, popularyzator ważnych postaci i wydarzeń z terenu ziemi gorlickiej, człowiek o wielkiej wiedzy i dorobku twórczym.

Aleksander Maślej - wyróżnienie za zaangażowanie w dzieło zachowania i budowania łemkowskiego dziedzictwa kulturowego
Aleksander Maślej jest Członkiem Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków i byłym prezydentem Światowej Federacji Łemków oraz poetą, pisarzem, prozaikiem. Dzieciństwo i młode lata przeżył z dala od Beskidu Niskiego, na Dolnym Śląsku. W stanie wojennym powrócił na ziemię ojców do Uścia Gorlickiego.
Aleksander Maślej debiutował w latach 70. ubiegłego wieku w “Naszym Słowie”. Wydał między innymi wraz z Włodzimierzem Pilipowiczem książki historyczne “Nasz Łemko” i “Łemkowskie wesele” oraz opowiadania “Moja Łemkowszczyzna”. Publikował opowiadania z wojny na Bałkanach, a przede wszystkim wiele opowiadań z dzisiejszej Łemkowszczyzny.
Aleksander Maślej to niezwykle zasłużony działacz łemkowski, wieloletni organizator Łemkowskiej Watry w Zdyni oraz inicjator wielu realizowanych do dzisiaj programów jak na przykład Łemkowskie Jeruzalem.

Arkadiusz Zawiliński - wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w twórczej interpretacji bluesa, folku i ballady
Arek Zawiliński to bardzo wszechstronny oraz twórczy muzyk i wokalista. Dał się poznać od Gorlic i Szczecina, przez Holandię, Francję, aż do Bieszczadów i Beskidów. Występował z wielu znanymi bluesowymi i rockowymi kapelami. Na fundamencie jego miłości do bluesa, folku i ballady oraz w celu wykonywania jego akustycznych utworów w 2002 roku powstał zespół o nazwie Na Drodze. Wspólnie nagrywają płyty: „Na drodze donikąd”, „Yaworki live” i kolejne: „Tam, gdzie zaczyna się mój świat”, „Blues dziewięciu” oraz płytę autorską „Żelazna”, której promocja odbyła się na festiwalu Rawa Blues.
Krytycy muzyczni uważają, że jeśli istnieje coś takiego jak polski blues, to z pewnością Arek Zawiliński wraz z zespołem Na Drodze należą do jego najznamienitszych przedstawicieli.

Przęsło 2015

Małgorzata Nalepa - Przęsło za wyjątkowe zaangażowanie i profesjonalizm w popularyzacji piękna architektury kościoła w Binarowej wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Małgorzata Nalepa ciałem, sercem i duchem związana jest z Binarową. Już jako sześcioletnie dziecko pełniła wolontariat w Parafialnym Zespole Caritas w Binarowej, gdzie do dziś działa i prowadzi kronikę. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i aktywnie uczestniczy w życiu parafii, ale przede wszystkim jest niezastąpionym przewodnikiem w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Binarowej.
Małgorzata Nalepa ma niezwykły dar interesującego przekazywania informacji o binarowskim kościele wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Robi to w sposób wpełni profesjonalny, a równocześnie z łatwością dostosowuje się do odbiorcy, okraszając informacje anegdotami i szczyptą humoru.
Małgorzata Nalepa pomaga przy organizacji koncertów Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Współpracuje z gospodarstwami agroturystycznymi, biurami podróży, punktami informacji, muzeami i osobami, którym zależy na rozwoju turystyki w powiecie gorlickim. Promuje kościół w Binarowej w prasie, radiu i telewizji. W zasadzie nigdy nie przestaje być jego wiernym i dobrym duchem, bo nawet w dniach wolnych od pracy oprowadza turystów po kościele spełniając wolontariat, ponieważ, jak sama mówi: „To nie tylko moja praca ale przede wszystkim pasja i nie wyobrażam sobie mojego życia bez turystów i turystyki”.

Nagroda Mosty Starosty ustanowiona została w 2001 roku przez ówczesnego starostę dr Andrzeja Welca i była kontynuowana przez starostów Witolda Kochana i Mirosława Wędrychowicza oraz obecnego starostę Karola Górskiego. Pierwszy Most - jeszcze w formie medalu - otrzymał pisarz Andrzej Stasiuk. Kolejne statuetki zaprojektowane przez dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisława Tohla otrzymali: Tadeusz Ślawski, Zbigniew Preisner, Kwartet Camerata, Urszula Rojek, Mariola Cieniawa–Puchała, Janusz Sepioł, zespół „Ostania Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki”, Wydawnictwo Czarne, Leszek Zegzda, Szymon Modrzejewski, Tomasz Kuk i ksiądz Jan Edling. Wyróżnieniami uhonorowano 75 osób (bez laureatów 2015).

Ponadto od 2011 roku przyznawana jest nagroda „Przęsło” dla młodych, zdolnych twórców i animatorów kultury. Pierwsze „Przęsło” otrzymał Młodzieżowy Teatr Eksperymentalny Shade, drugie zespół rockowy Back Off, trzecie „Sie Dzieje” Grupa inicjatyw artystyczno – kulturalnych”, a czwarte Teatr Wygwizdanego Aktora działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach.

źródło - http://www.powiatgorlicki.pl/


Zapowiedzi

01 czerwca 2021 - 30 września 2021

Kasztel w Szymbarku

10 czerwca 2021 - 31 grudnia 2021

Gorlice, Szymbark, Łosie, Bartne

26 sierpnia 2021 - 30 września 2021

Skansen w Szymbarku

08 września 2021 - 30 listopada 2021

Skansen w Szymbarku

24 września 2021 - 20 października 2021

Kasztel w Szymbarku

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów"

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek  8:00 - 17:00
sobota 11:00 - 17:00
niedziela 11:00 - 15:00
Opening hours
Monday - Friday  8 a.m. - 5 p.m.
Saturday 11 a.m - 5 p.m.
Sunday 11 a.m - 3 p.m.

Bilety wstępu / admission fees
bilet normalny / regular - 2,00 zł;
ulgowy / reducted - 1,00 zł

Dane kontaktowe:
38-300 Gorlice
ul. Wróblewskiego 10 A
fax 18 353-56-01
tel. 18 353-56-18

email: galeria@gorlice.art.pl

Do góry