<< Cofnij

WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO

W MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW

Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko
instruktor ds. merytorycznych w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu

Stanowisko: instruktor ds. merytorycznych w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu
Liczba etatów, wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:
Pani Zhanna Orchel zamieszkała w Gorlicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku oceny merytorycznej i złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz w wyniku przeprowadzonego testu znajomości języka obcego i rozmowy kwalifikacyjnej, Pani Zhanna Orchel spełniła stawiane wymagania niezbędne oraz uzyskała najwyższą ocenę w prowadzonym przez Komisję postępowaniu kwalifikacyjnym. Na tej podstawie uznano, że Pani Zhanna Orchel posiada predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Zapowiedzi

18 grudnia 2020 - 19 stycznia 2021

Kasztel w Szymbarku

18 grudnia 2020 - 31 stycznia 2021

Kasztel w Szymbarku

20 grudnia 2020 - 03 lutego 2021

Gorlice, Szymbark, Łosie, Bartne

13 stycznia 2021 - 28 lutego 2021

Skansen w Szymbarku

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry