<< Cofnij

KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I DZIECI/ SKRÓCONA WERSJA POLITYKI STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

 

Standardy Ochrony Małoletnich w Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach - fragment; całość dostępna w sekretariacie.

 

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów jest miejscem, w którym dzieci i młodzież rozwijają swoją ciekawość i budują swoje zainteresowania. Radośnie uczestniczą w zajęciach, które pozwalają im tworzyć wspólnotę, decydować o sobie i własnym otoczeniu. Odkrywają czym dla nich jest kultura, historia, tożsamość i dziedzictwo.

Rolą dorosłych jest zapewnienie im bezpiecznego środowiska, w którym panuje troska o rozwój młodych ludzi i nie jest akceptowana żadna forma przemocy.

Wszyscy traktujemy każde dziecko z szacunkiem i uwzględniamy jego potrzeby.

Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dzieci w jakiejkolwiek formie, przez kogokolwiek - zarówno naszych pracowników, współpracownik, rodziców czy opiekunów: 
Na dzieci nie krzyczymy! Nie grozimy im! Nie uderzamy dzieci!
Staramy się zapobiegać krzywdzeniu dzieci, a gdy podejrzewamy, że taka sytuacja ma miejsce, działamy tak, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, chcesz się czymś podzielić w temacie bezpieczeństwa dziecka i Polityki ochrony dzieci: skontaktuj się z nami: 18 35 35 618 lub napisz galeria@gorlice.art.pl

 Potrzebujesz wsparcia:

Jesteś rodzicem, opiekunem? Możesz zadzwonić na anonimowy i bezpłatny numer telefonu 800 100 100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00 oraz w czwartek w dodatkowych godzinach 16:30 – 20:30.

Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który potrzebuje rozmowy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, prowadzi numer telefonu zaufania: 116 111 - udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem; www.116111.pl - telefon, chat, e-mail.

Zapowiedzi

27 maja 2024 - 01 lipca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Malopolska

14 czerwca 2024 - 31 lipca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry