2005.06.05 - Walne zebranie członków Klubu Sztuki im. Alfreda Długosza, na którym dyrektor Galerii zaproponował nowe zasady działania Klubu, gdzie reprezentantem całego środowiska pl. będzie Rada Programowa z pełnomocnikiem, który będzie przewodniczącym tejże Rady. Przegłosowano jej 7-osobowy skład: przewodniczący - Wacław Gabryel, członkowie: Andrzej Bara, Leszek Brzozowski, Leszek Chrapkiewicz, Bogdan Kareł, Joanna Makowiecka, Włodzimierz Poręba.
Ustalono, że Rada wystąpi do UM o lokal użytkowy do prezentacji prac czł. Klubu i o wnioskowanie o utworzenie zbioru prac gorlickich twórców poprzez zakup i gromadzenie ich przez Miasto Gorlice.

2005.06.203 - pismo do Burmistrza oparte o uchwały walnego zebrania czł. Klubu Sztuki.

2005.07.12 - spotkanie członków Rady Programowej Klubu Sztuki - Wacława Gabryela i Andrzeja Bary z burmistrzami miasta - Kazimierzem Sterkowiczem, Andrzejem Orchelem, podczas którego ustalono co następuje:
  • w projektowanym Domu Polsko-Słowackim będzie miejsce do prezentowania prac plastycznych
  • zasadne jest utworzenie zbioru dzieł gorlickich twórców kultury
  • ustalono wstępną lokalizację zbioru w Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów"
  • burmistrz K.Sterkowicz wytypował zastępcę p. A.Orchela do kontaktów z Radą Klubu
  • burmistrz zobowiązał się do pisemnego potwierdzenia tych ustaleń

2006.02.04 -
na noworocznym spotkaniu członków Klubu Sztuki, przedstawiono następujące zadania na rok 2006:
  • pilotowanie spraw związanych z lokalem dla Klubu ze wskazaniem na projektowany Dom Polsko-Słowacki przy ul. Podkościelnej
  • podjęcie inicjatywy zmierzającej do utworzenia w budżecie samorządu corocznej puli na zakup i archiwizację prac od poszczególnych członków Klubu
  • organizacja spotkania Rady z Komisją Oświaty i Kultury RM Gorlice

2006.04.26 - spotkanie Rady Klubu Sztuki i zaproszonych członków założycieli Klubu Sztuki (R. Trojanowicz, J.E. Krauze, St. Hübner) zorganizowane przez pełnomocnika dyr. ds. Klubu Sztuki z Komisją Oświaty i Kultury RM i dodatkowo z kier. Wydziału Oświaty i Kultury UM - Aleksandrem Augustynem z-c przewodniczącego RM - Janem Doboszem.
  • przedstawienie historii Klubu Sztuki, dokonań jego członków i aktualnych spraw z wnioskiem o poparcie naszych starań na forum Rady Miasta Gorlice

2007.02.12 - pismo do burmistrza w sprawie lokalu i zakupu prac członków Klubu
2007.03.02 - spotkanie w Urzędzie Miejskim członków Rady Programowej - Wacława Gabryela, Andrzeja Bary z Burmistrzem miasta - Kazimierzem Sterkowiczem i Andrzejem Orchelem oraz przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury - Joanna Bubak, gdzie ustalono że władze miasta akceptują wnioski gorlickiego środowiska plastycznego w sprawie przyznania lokalu wystawienniczego i utworzenia kolekcji prac artystów gorlickich.
pisemna odpowiedź z UM podpisana przez vice burmistrza Gorlic - Janusza Fugla - informacja o przyznaniu lokalu i środków na zakup prac plastycznych

Wróć do strony główniej Klubu Sztuki

Zapowiedzi

25 kwietnia 2023 - 30 czerwca 2023

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

15 maja 2023 - 16 czerwca 2023

małopolska

01 czerwca 2023 - 30 czerwca 2023

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry