Po parcelacji majątku ziemskiego Marii Kuźniarskiej pozostawiono zabudowaną resztówkę jako majątek Skarbu Państwa. Po II wojnie światowej oprócz kasztelu i modrzewiowego dworku, w czworokąt zabudowań folwarcznych wpisywały się jeszcze dwie osiemnastowieczne stajnie, od strony południowej i wschodniej oraz spichlerz w zachodniej części nadrzecznej skarpy.

Kasztel jako cenny zabytek architektury znalazł się na liście obiektów chronionych, wówczas pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie. Mniej szczęścia miały pozostałe budynki należące do dawnego zespołu dworskiego. Rozebrano zniszczony osiemnastowieczny dworek. W sposób niekontrolowany „zniknęły” dwa budynki gospodarcze, stajnia od strony południowej i spichlerz. Druga ze stajni „przysposobiona” została do celów kulturalnych w latach sześćdziesiątych, po wykonaniu niezbędnego, podstawowego remontu.

Przed przystąpieniem do pierwszych prac zabezpieczających kasztel wykonano badania geologiczne podłoża. W celu zabezpieczenia zbocza a jednocześnie budowli, przed dalszym osiadaniem, co już od dawna uwidoczniło się w złym stanie części ścian nośnych (spękania), wykonano szeroki, kamienny mur oporowy od strony zachodniej i częściowo południowej zbocza. Fundamenty kasztelu na całym obwodzie opasano żelbetowym wieńcem, z kotwami stalowymi sięgającymi w głąb budynku. Wykonanie tych prac (lata 1949 – 1953) spowodowało usunięcie wtórnych przypór istniejących od kilku wieków przy ścianach i alkierzach. Zdecydowano bowiem, że renowacja kasztelu ma doprowadzić do jego pierwotnego, szesnastowiecznego wyglądu. Do 1958 roku oczyszczono wnętrza z gruzu i pozostałości zniszczonych drewnianych stropów na piętrze, tam założono na sufitach stalowe dźwigary. Wymieniono więźbę dachową, odtwarzając formę dachu pogrążonego, pokryto go blachą ocynkowaną. Pełnego rozpoznania stanu technicznego wraz z wykonaniem pomiarów dokonano w 1959 roku. Między innymi to opracowanie posłużyło jako podstawa do wykonania kompletu dokumentacji, projektu architektoniczno-konserwatorskiego dla tego obiektu.

Ostatecznie w roku 1972 powstał projekt Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie. Inwestorem naczelnym było Ministerstwo Kultury i Sztuki, głównym Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków.

W dokumentacji określono funkcję obiektu po remoncie jako muzeum regionu Pogórza. Zachowanie i uzupełnienie wątków historycznych połączono z adaptacją wnętrz do nowych celów. Po ponad dwudziestu latach przerwy przystąpiono do kolejnych prac renowacyjnych. Przywrócono renesansowy podział wewnętrzny parteru i piętra, usuwając późniejsze ściany działowe. Wykonano szerokie schody z poziomu parteru do piwnic. W wykuszu północno-wschodnim umieszczono schody zabiegowe o współczesnej konstrukcji. Zakonserwowano zachowaną pierwotną kamieniarkę okienną i drzwiową, elementy nie zachowane zrekonstruowano. Dębową stolarkę okienną osadzono w otworach pierwotnej wielkości. Fragmenty oryginalnej polichromii w dwu alkierzach przewidziano do konserwacji na późniejszym etapie prac, w związku z czym pokryto ją pobiałą. Przystąpiono do rekonstrukcji attyki. Wymieniając pokrycie dachu na blachę miedzianą zamontowano system odprowadzający wodę opadową w postaci wypływów z połaci dachu za pomocą rzygulców o prostej formie i rynien. Zainstalowano sieć grzewczą w postaci żeliwnych grzejników naściennych, tylko w pomieszczeniach piwnic ukrytych jako ogrzewanie podłogowe. Ostatnie prace wg projektu PKZ Kraków wykonano w 1987 roku. W tym roku uruchamiano muzeum pod nazwą „Ośrodek Budownictwa Ludowego w Szymbarku” z siedzibą w drewnianym dworku z Gorlic z 1920 roku, postawionym w miejscu po rozebranym tutejszym, osiemnastowiecznym. Przeniesiony dworek pełnił funkcje administracyjno-socjalne, w części ekspozycyjne (wystawa stała „W kręgu kultury dworkowej”, dotycząca historii kasztelu, innych tutejszych dworów i ich właścicieli). Główny temat ekspozycji – kulturę ludową Pogórza Gorlickiego, zaprezentowano w sąsiadującym z dworkiem i kasztelem skansenie, w którym postawiono wówczas 14 obiektów typowych dla budownictwa wiejskiego naszego terenu.

W dniu 1 grudnia 2007 r. dokonały się poważne zmiany dotyczące organizacji szymbarskiej placówki muzealnej. Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego, na bazie wydzielonego z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oddziału – Ośrodka Budownictwa Ludowego w Szymbarku wraz z filią Cerkiew w Bartnem i zlikwidowanej jako osobna instytucja – Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów”, utworzono Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”. Galeria stała się jednym z oddziałów nowego muzeum, z administracją i dyrektorem całej jednostki Zdzisławem Tohlem. Dzięki środkom pozyskanym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i z budżetu Województwa Małopolskiego (zrealizowano w latach 2007 – 2010 nowy projekt pod nazwą „Rewaloryzacja i remont renesansowego dworu obronnego w Szymbarku”.

W styczniu 2011 roku został uruchomiony nowy oddział muzealny, instytucja kultury Województwa Małopolskiego, pod nazwą Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”. Stał się on miejscem ważnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych o randze regionalnej i ogólnokrajowej. Zgodnie z założeniami, określonymi jako cel wykonania prac remontowo-adaptacyjnych, nowo powstała placówka kulturalna ma być „nowoczesnym ośrodkiem muzealnym o szerokim spektrum działania, włączonym w sieć wzajemnie z sobą współpracujących europejskich instytucji kultury, zwłaszcza w zabytkowych kasztelach – dawnych centrach władzy lokalnej na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, w Niemczech, Francji, Chorwacji, Włoszech i Austrii. Pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego regionu”.
W 2013 roku „Kasztel w Szymbarku” został laureatem nagrody głównej w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w kategorii „Zabytek”.

Zapowiedzi

09 stycznia 2023 - 28 lutego 2023

UM Gorlice

23 stycznia 2023 - 17 lutego 2023

Skansen w Szymbarku

29 stycznia 2023 - 17 lutego 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

Dostępność ośrodka
Godziny otwarcia

maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 10:00 - 18:00

październik i kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 16:00

listopad – marzec
poniedziałek - sobota 9:00 - 16:00
niedziela nieczynne


Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
May - Setpember
Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m
Saturday & Sunday 10 a.m. - 6 p.m

October & April
Monday - Friday  9 a.m. - 4 p.m

November - March

Monday - Saturday 9 a.m. - 4 p.m
Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.

 

BILETY WSTĘPU / ADMISSION FEES:
bilet wstepu / regural - 5 zł

grupowy bilet wstępu / reduced (for groups) - 4 zł (dla grup od 25 - 50 os.)

opłata przewodnicka / guided tour - 25 zł

bilet "Karta Dużej Rodziny" - 2,50 zł

dzieci do lat 7 / children under 7 years - wstep wolny /
free entrance

Grupy zorganizowane - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w sprawie uzgodnienia terminu i możliwości oprowadzania z przewodnikiem. Istnieje również możliwość zwiedzania w innych godzinach.

Warsztaty "Bon kultury" - link: "Mój herb - moje logo"


Wynajem sal na konferencje i oficjalne uroczystosci - prosimy o kontakt na podany niżej nr telefonu lub e-mail.

Udostępnianie terenu i obiektów do sesji zdjęciowej lub filmowej – 50,00 zł

Oddział nie posiada terminalu kart płatniczych.

Dane kontaktowe:
tel.: 18 351 31 14
e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com
38-311 Szymbark

 

Mapa dojazdu
Informacje dodatkowe:

Blisko kasztelu znajduje sie Pensjonat "Perełka" z miejscami noclegowymi: www.willa-perelka.pl

Do góry