We wnętrzu zachowany XVIII- wieczny barokowy ikonostas. Ikonostas oddziela prezbiterium - miejsce ołtarzowe od nawy, przeznaczonej dla wiernych.

Ikonostas w cerkwi w Bartnem (01)

Pierwszy rząd ikon, ustawiony na cokołach to ikony namiestne. Pomiędzy ikonami znajdują się trzy przejścia prowadzące z nawy do prezbiterium.
 
                                                                Ikonostas w cerkwi w Bartnem (04) A                                     
W rzędzie ikon namiestnych cztery ikony. Od prawej- Archanioł Michał. Pierwotnie znajdowała się w tym miejscu ikona patronów cerkwi Świętych Kosmy i Damiana.
Ikonostas w cerkwi w Bartnem (07)

Po prawej stronie carskich wrót- ikona ukazująca Jezusa w typie Pantokratora.

Ikonostas w cerkwi w Bartnem (08) 

Ikonostas w cerkwi w Bartnem (08)

Po lewej stronie carskich wrót - Matka Boska z Dzieciątkiem w przedstawieniu Hodegetria oraz stylistycznie różna od pozostałych ikona Zasnięcia Bogurodzicy.

Ikonostas w cerkwi w Bartnem (10) 

Drugi rząd ikonostasu- rząd świąteczny (prazdniki)- przedstawia najważniejsze święta w roku. Prazdniki ukazują dwanaście wydarzeń z Nowego Testamentu. Lewy rząd prazników przedstawia: Narodziny Marii, Ofiarowanie Marii do świątyni, Narodziny Chrystusa, Chrzest Chrystusa, Ofiarowanie Chrystusa, Zwiastowanie Marii. W prawym rzędzie sześć scen: Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Przemienienie Pańskie, Zaśnięcie Marii. W środku między prazdnikami umieszczona Ostatnia Wieczerza.

Powyżej prazdników - Grupa Deesis. Pośrodku rzędu ikona Deesis, przedstawiająca Chrystusa na tronie między Marią i św. Janem Chrzcicielem. O wstawiennictwo za grzesznikami proszą również apostołowie, ukazani na sześciu ikonach. Kolejno, od lewej: Filip i Bartłomiej, Andrzej i Marek, Mateusz i Piotr, Paweł i Jan, Łukasz i Jakub, Szymon i Tomasz.
Rząd czwarty tworzą medaliony z przedstawieniami proroków ze Starego Testamentu.
Habakuk i Daniel, Jeremiasz i Zachariasz, Aaron i Mojżesz, Dawid i Gedeon, Salomon i Ezechiel, Izaak i Jakub.

Ikonostas wieńczy krzyż łaciński z namalowanym ukrzyżowanym Chrystusem. Przy krzyżu sylweta Matki Boskiej oraz świętej Weroniki.

Ikonostas w cerkwi w Bartnem (12) A

W nawie znajduje się rzeźbiony i polichromowany boczny ołtarz, pochodzący z 1797 roku. Na ołtarzu tabernakulum. Ikona umieszczona w ołtarzu ukazuje scenę Ukrzyżowania. Zwieńczenie w formie późnobarokowej z „Okiem Opatrzności”.

 

Przejdź do galerii zdjęć:

 

Zapowiedzi

09 stycznia 2023 - 28 lutego 2023

UM Gorlice

23 stycznia 2023 - 17 lutego 2023

Skansen w Szymbarku

29 stycznia 2023 - 17 lutego 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

ZAGRODA MAZIARSKA W ŁOSIU
"Maziarska Farmsted" in the village of Łosie

Godziny otwarcia

kwiecień - październik
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 9:00 - 15:00

listopad - marzec
poniedziałek - piątek 8:30 -16:30
sobota 9:00 - 15:00
niedziela nieczynne

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours

April - October
Monday - Friday 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Saturday & Sunday 9:00 a.m - 3:00 p.m.

November - March

Monday - Friday 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
Saturday 9:00 a.m - 3:00 p.m.

Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.


Bilety wstępu / admission fees

Bilet normalny / regural - 4 zł
Bilet ulgowy / reduced - 2 zł
Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 2,00 zł
(zwiedzanie z przewodnikiem, guided tour)

Dzień wolnego wstępu / free entrance - czwartek / Thursday (zwiedzanie bez przewodnika / without a guided tour)

Możliwość zwiedzania z przewodnikiem / guided tour - 15,00 zł
CERKIEW W BARTNEM
Greek-catholic Church of St. Cosma and Damian in Bartne


Cerkiew udostępniana zwiedzającym po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Orthodox church available to visitors after earlier telephone notification.

W związku z przygotowaniami do remontu, spichlerz plebański w Bartnem, wyłączony jest ze zwiedzania do odwołania.


18 351 84 54 (Maria Cidyło)

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 18:00
niedziela 14:00 - 18:00


Opening hours

Monday - Thursday 9:00 - 17:00
Saturday 9:00 - 18:00
Sunday
14:00 - 18:00

Bilety wstępu / admission fees

Bilet normalny / regular - 5 zł
Bilet ulgowy / reduced - 2 zł

 

 

W związku z przygotowaniami do remontu, spichlerz plebański w Bartnem, wyłączony jest ze zwiedzania do odwołania.

Dane kontaktowe / contact

"ZAGRODA MAZIARSKA" w Łosiu
Łosie 34,
tel. 18 353 43 63
tel. 601-411-590 (Klaudia Zbiegień)
e-mail: zagroda.maziarska@gmail.com

CERKIEW w Bartnem
Bartne 38-307 Sękowa
tel. 18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)

Mapa dojazdu

Łosie:

Bartne:

Zapisz

Do góry