Tematy spotkań i lektury 

 • Wprowadzenie do filozofii – Kazimierz Ajdukiewicz: Zagadnienia i kierunki filozofii
 • Między literatura i filozofią – Jorge L. Borges – Alef, Księga piasku, Ogród o rozwidlających
 • się ścieżkach, Raport Brodiego, Poszukiwania
 • Narodziny filozofii
 • Filozofia Platona - lektura dialogów - Fedon, Uczta, Fajdros, Państwo .
 • Zostało powiedziane, że całą historię filozofii postrzegać można jako zbiór komentarzy do tekstów Platona. Znajomość jego tekstów jest więc zarówno podstawą edukacji filozoficznej, jak również niezbędnym składnikiem kultury humanistycznej.
 • - Filozofia Arystotelesa w oparciu o dzieła - Metafizyka, Etyka Nikomachejska
 • - Myśl Stoików - Marek Aureliusz: Rozmyślania
 • Poglądy Epikurejczyków
 • Sceptycyzm grecki - Sekstus Empiryk: Zarysy Pirrońskie
 • Filon Aleksandryjski – O stworzeniu świata, Alegorie Praw
 • Plotyn: Eneady
 • Początki filozofii chrześcijańskiej - Justyn Męczennik: Apologia Klemens Aleksandryjski, Tertulian
 • Orygenes
 • Pseudo-Dionizy Areopagita - Hierarchia niebiańska, Imiona Boskie, Teologia mistyczna
 • Św. Augustyn: Wyznania, Dialogi: Przeciw Akademikom, O wolnej woli, O Trójcy Świętej
 • Jan Szkot (Eriugena)
 • Piotr Abelard - Rozprawa o pojęciach ogólnych
 • Św. Anzelm i ontologiczny dowód na istnienie Boga (pobierz pliki: 1.doc, 2.doc, 3.doc)
 • Proslogion (fragmenty)
 • Św. Tomasz z Akwinu – Summa Teologiczna, tłum. o. P. Bełch
 • Sugerowane partie tekstu:
 • ST I zagadnienia 1, 2, 5, 3, 12, 62, 2
 • - o analogii - zagadnienie 13
 • - problemy teorii poznania - zagadnienia: 5, 2 ; 75, 2, 6; 76, 1,2,4,5;
 • 78, 4; 79, 2,3, 7; 84,1, 6, 7; 85,1; 86,1; 87, 1; 88, 1
 • - o Aniołach – zagadnienie - 50,51
 • - problem ruchu – zagadnienie 46,2
 • - o wolności – zagadnienia - 22,1; 83, 1 i 4
 • - problem zła – zagadnienia - 39,2; 44,4; 49,2;Franciszek Bacon

 • Galileusz i Przewrót kopernikański
 • Lektury:
  Józef Życiński: Sprawa Galileusza
  Imre Lacatos: Nauka i pseudonauka


Rene Descartes

 • Lektury:
  Rene Descartes: Medytacje o pierwszej filozofii, Rozprawa o metodzie, Zasady filozofii, Namiętności duszy

Blaise Pascal

 • Lektury:
  Blaise Pascal: Myśli

Nicolais Malebranche

 • Filozofowie o problemie twórczości
 • Lektury:
  Władysław Tatarkiewicz: Dzieje sześciu pojęć
  Benedykt de Spinoza
  Benedykt de Spinoza: Etyka

Gottfried Wilhelm Leibniz

 • Lektury:
  Gottfried W. Leibniz: Rozprawa metafizyczna, Prawdy pierwotne metafizyki, Zasady filozofii, czyli monadologia,
  Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego

John Locke

 • Lektury:
  John Locke: Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, Dwa traktaty o rządzie

George Berkeley

 • Lektury:
  George Berkeley: Traktat o zasadach poznania ludzkiego, Trzy dialogi między Hylasem a Filonousem

David Hume

 • Lektury:
  David Hume: Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Traktat o naturze ludzkiej, Badania dotyczące zasad moralności

Immanuel Kant

 • Lektury:
  Immanuel Kant: Prolegomena, Krytyka czystego rozumu, Uzasadnienie metafizyki moralności, Krytyka praktycznego rozumu, Krytyka władzy sądzenia, Tadeusz Kroński, Kant Deleuze Gilles, Kant

Johann G. Fichte

 • Lektury:
  Johann G. Fichte: Powołanie człowieka, Zbigniew Kuderowicz, Fichte

Fryderyk W.J. Schelling

 • Lektury:
  F.W.J. Schelling: System idealizmu transcendentalnego, Filozofia Sztuki, Ryszard Panasiuk, Schelling

Georg W. F. Hegel

 • Lektury:
  Georg W.F. Hegel: Fenomenologia ducha, Nauka logiki, Tadeusz Kroński, Hegel, Warszawa 1961

Søren Kierkegaard

 • Lektury:
  Soren Kierkegaard: Albo albo, Bojaźń i drżenie, Choroba na śmierć
  Karol Toeplitz, Kierkegaard

Artur Schopenhauer

 • Lektury: Artur Schopenhauer: Świat jako wola i przedstawienie, O podstawie moralności
 • Jan Garewicz: Schopenhauer

Fryderyk Nietzsche

 • Lektury:
  Fryderyk Nietzsche: Wola mocy, Wiedza Radosna, Tako rzecze Zaratustra, Zmierzch bożyszcz, Poza dobrem i złem, Z genealogii moralności
  Zbigniew Kuderowicz, Nietzsche
  Mariusz Moryń, Wola mocy i myśl…, Poznań 1997,
  Deleuze Gilles, Nietzsche

John S. Mill

 • Lektury:
  J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności; J.S. Mill, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej

Herbert Spencer

 • Lektury:
  Leszek Kasprzyk, Spencer

Francis H. Bradley

 • Lektury:
  Francis H. Bradley, Zjawisko a rzeczywistość: rozważania metafizyczne
  Jerzy Szymura, O abstrakcyjnych i konkretnych uniwersaliach

Charles S. Pierce

 • Lektury:
  Hanna Buczyńska, Peirce

William James

 • Lektury:
  Hanna Buczyńska, James

John Dewey

 • Lektury:
  John Dewey, Jak myślimy
  Filozofia współczesna t. 2, pod red. Zbigniewa  Kuderowicza

Henri Bergson

 • Lektury:
  H. Bergson, Śmiech Esej o komizmie, Ewolucja twórcza, Materia i pamięć, Myśl i ruch
  Irena Wojnar, Bergson


Wilhelm Dilthey

 • Lektury:
  Wilhelm Dilthey, O istocie filozofii tłum. Elżbieta Paczkowska–Łagowska, Pisma estetyczne, tłum. Krystyna Krzemieniowa,   Rozumienie i życie, tłum. Grzegorz Sowiński w: Wokół Rozumienia red. Grzegorz Sowiński
 • Zbigniew Kuderowicz, Dilthey


Edmund Husserl

 • Lektury: 
  Edmund Husserl, Badania logiczne, Medytacje kartezjańskie
  Krystyna Święcicka, Husserl


Martin Heidegger

 • Lektury:  Martin Heidegger,  Bycie i czas tłum Bogdan Baran, Drogi las u, tłum. Jerzy Gireasimiuk, Robert Marszałek, Janusz Mizera, Janusz Sidorek, Krzysztof Wolicki,  Podstawowe problemy fenomenologii, tłum. Bogdan. Baran, Przyczynki do filozofii, tłum. Bogdan Baran i Janusz Mizera, Czym jest metafizyka,  tłum. Krzysztof Wolicki, Co to znaczy myśleć, tłum. i Janusz Mizera i Józef Tischner, Budować mieszkać myśleć. Eseje wybrane. Martin Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, tłum. Robert Marszałek, Warszawa 2000,
 • Filozofia współczesna t. 2, pod red. Zbigniewa Kuderowicza


Ludwig Wittgenstein

 • Lektury: 
  Ludwig Wittgenstein Tractatus logico-philosophicus,   tłum. Bogusław Wolniewicz , Warszawa 2000;
  Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. Bogusław Wolniewicz , Warszawa 2000
 • Filozofia współczesna t. 2, pod red. Zbigniewa  Kuderowicza


Hans Georg Gadamer

 • Lektury: 
  Hans G. Gadamer, Prawda i Metoda, tłum Bogdan Baran, Kraków 1993;  Hans G. Gadamer, O skrytości zdrowia, Hans G. Gadamer, Teoria, etyka, edukacja red. Paweł Dybel;  Hans G. Gadamer, Dziedzictwo Europy; Hans G. Gadamer, Aktualność piękna,  tłum. Krystyna. Krzemieniowa, Warszawa 1993, czy poeci umilkną, tłum. M. Łukasiewicz, Bydgoszcz 1998

Jose Ortega y Gasset

Ryszard Gaj,  Ortega y Gasset, Warszawa 2007

Zapowiedzi

01 maja 2022 - 30 listopada 2022

Skansen w Szymbarku

20 maja 2022 - 20 czerwca 2022

Kasztel w Szymbarku

21 maja 2022

Kasztel w Szymbarku

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry