Lech Kołodziejczyk – dyplom ASP Kraków, Wydział Grafiki w Katowicach w roku 1978. Po dyplomie rozpoczął pracę w ASP w Katowicach na stanowisku asystenta, obecnie profesor w Instytucie Sztuki UŚ w Katowicach. Autor ponad 80 wystaw indywidualnych, brał udział w około 100 wystawach zbiorowych. Działalność artystyczna rozpoczęta pod koniec lat 70-tych koncentruje się na wypracowaniu autorskiego, rozpoznawalnego systemu znaków malarskich zamkniętych w obszernych cyklach – KOSMOGONIE, KSIĘGA SŁOŃCA, GŁOWY, RYTMY PAMIĘCI, MITY. 

Twórczość ta odnosi się przede wszystkim do artykulacji złożonych treści duchowych, w której zasada dematerializacji podstawowych ekwiwalentów plastycznych – koloru, światła, materii, relacji przestrzennych odgrywa nadrzędną rolę. Przesunięcie akcentu z tzw. obiektu artystycznego, jego materialnej cechy na dyspozycje twórcze autora, które konstruują charakterystyczny proces twórczy, umożliwiają wybór określonych decyzji kreacyjnych, zrywając radykalnie z aktualnymi tendencjami eksponującymi potoczną, materialną cechę wypowiedzi artystycznej przede wszystkim jako przedmiotu, obiektu materialnego. Efektem takiego modelu działania kreacyjnego jest odwoływanie się do głęboko ukrytych stanów świadomości, ludzkiego odczuwania, gdzie aktywność przeżyć, odczuć, duchowych doznań, intensywnego uruchomienia wyobraźni staje się zagadnieniem nadrzędnym. Mimo, iż doświadczenie to silnie eksponuje intensywność oraz konkretność malarskiej artykulacji, to nie o doznanie materii tutaj chodzi. Zasada inwersji paradoksalnie biorąca w pewien cudzysłów ekspozycję środków artystycznych, przekracza zewnętrzność płaszczyzny malarskiej, a odczucia przeżycia kreowanych światów stanowi swoiste wyzwanie dla odbiorcy.  W odbiorze bowiem tego typu zapisu kreacyjnego od odbiorcy wymagany jest pewien rodzaj przygotowania. Tak rozumiane działanie artystyczne zdecydowanie dystansuje się od aktualnych tendencji, zrównując potoczną zewnętrzność ze światem sztuki.
Zapowiedzi

09 stycznia 2023 - 28 lutego 2023

UM Gorlice

23 stycznia 2023 - 17 lutego 2023

Skansen w Szymbarku

29 stycznia 2023 - 17 lutego 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek  8:00 - 17:00
sobota 11:00 - 17:00
niedziela 11:00 - 15:00

Opening hours

Monday - Friday  8 a.m. - 5 p.m.
Saturday 11 a.m - 5 p.m.
Sunday 11 a.m - 3 p.m.

Bilety wstępu / admission fees
bilet normalny / regular - 2,00 zł;
ulgowy / reducted - 1,00 zł
DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU / FREE ENTRANCE: niedziela / sunday

 


Wystawy stałe

Proponujemy zwiedzanie XVI-wiecznych reliktów architektonicznych Dworu Karwacjanów, siedziby rodu Dersława Karwacjana, założyciela i właściciela Gorlic - zobacz więcej

Dane kontaktowe

38-300 Gorlice
ul. Wróblewskiego 10 A
fax 18 353-56-01
tel. 18 353-56-18

email: galeria@gorlice.art.pl

Mapa dojazdu

Do góry