Igor Banfi - urodził się w 1973 roku w Murskiej Sobocie, gdzie ukończył liceum. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie, którą ukończył w 1997 roku w klasie prof. Andrej Jemca. W 2000 roku ukończył podyplomowe studia magisterskie pod opieką prof. Lojze Logara pracą na temat Genius Loci. Od 2000 roku posiada status niezależnego twórcy w dziedzinie kultury. Należy do Stowarzyszenia Artystów Plastyków Prekmurja i Prlekiji oraz Związku Słoweńskich Artystów Plastyków (ZDSLU), w którym pełni funkcję członka Rady Artystycznej oraz Zarządu Stowarzyszenia. W jego pracowni malarskiej odbywali również praktyki uczniowie Liceum Projektowania i Fotografii w Lublanie.
 
''..Moje malarstwo jest w większości poświęcone krajobrazowi, lecz krajobraz nie jest dla mnie tym, co widzimy wokół nas, czymś, co identyfikowałoby określony obszar geograficzny. Można by raczej rzec, że krajobraz to medium, w którym poszukuję tzw. krajobrazu wewnętrznego.
Horyzont przedstawiony na moich obrazach jako element łączący lub rozdzielający ziemię i niebo jest zawsze bardzo delikatny. Charakteryzuje go lekkie pochylenie i zakrzywienie, które można rozumieć jako wędrującą postać ludzką, ducha lub samotne drzewo...''
 
Dotychczas stworzył następujące cykle obrazów:
1. Ostatnia wieczerza 1999-2005
2. Ogrodzenia / bramy, 2005-2007
3. Horyzonty, które wkraczają w nowy cykl: Walking on water, 2009-
Wystawy zbiorowe i indywidualne pomagają popularyzować sztukę wśród szerokiej publiczności i eksponować malarstwo klasyczne w mediach.
Mieszka i pracuje w Lublanie i Murskiej Sobocie.
 
Nagrody i wyróżnienia:
  • 1998 Grand Prix Panonia 98, Čakovec, Chorwacja

  • 2004 Specjalne wyróżnienie publiczności podczas wystawy 2.Drava Art anale Koprivnica, Galeria Koprivnica, Chorwacja

  • 2008 Wielka nagroda zakupowa Ex-tempore Piran

  • 2011 Wielka nagroda zakupowa Ex-tempore Piran

  • 2013 Wielkie Honorowe Wyróżnienie Ex-tempotre Piran

  • 2014 Wielka nagroda zakupowa Ex-tempore Piran

  • 2016 Specjalna nagroda zakupowa Ex-tempore Piran

  • 2019 Specjalna nagroda zakupowa - wyróżnienie Ex-tempore Piran

 
Igor Banfi - rojen sem leta 1973 v Murski Soboti kjer sem zaključil Gimazijo. Študiral sem na Akademiji za Likovno umetnost v Ljubljani - smer Slikarstvo, kjer sem leta 1997 diplomiral pri prof. Andreju Jemcu. Podiplomski magisterski študij sem končal leta 2000 pod mentorstvom prof. Lojzeta Logarja na temo Genius Loci. Od leta 2000 imam status samostojnega ustvarjalca na področju kulture. Sem član društva Likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije in Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) kjer sem član Umetniškega sveta in Izvršnega odbora društva. Pri meni v slikarskem ateljeju so tudi opravljali delovno prakso dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
 
''...Moje slikarstvo je vglavnem vse skozi posvečeno pokrajini, vendar pa pokrajina zame ni tisto, kar vidimo okrog sebe, nekaj kaj bi identificiralo specifično geografsko območje. Prej bi lahko rekli da je pokrajina tisti medij, v katerem iščem tako imenovano notranjo pokrajino.
Horizont, ki je v mojih slikah prikazan kot vez ali rez med zemljo in nebom je vedno zelo krhek element. Označuje ga rahli naklon upognjene podobe, ki se lahko razbere kot tavajoča človeška figura, kot prikazen ali kot osamelo drevo...''
 
Moji dosedanji ciklusi slik:
1. Zadnja večerja, 1999-2005
2. Ograje/Vrata, 2005-2007
3. Horizonti ki prehajajo v nov ciklus: Hoja po vodi, 2009-
Skupinske in samostojne razstave pripomorejo k popularizaciji umetnosti pri splošni javnosti in medijski prepoznavnosti klasičnega slikarstva.
Živim in delam v slikarskem ateljeju v Ljubljani in Murski Soboti.
 
FILM Z WERNISAŻU W GALERII SZTUKI DWÓR KARWACJANÓW W GORLICACH który odbył się 27 maja 2021 roku (kliknij tu)
 
 

Zapowiedzi

09 stycznia 2023 - 28 lutego 2023

UM Gorlice

23 stycznia 2023 - 17 lutego 2023

Skansen w Szymbarku

29 stycznia 2023 - 17 lutego 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek  8:00 - 17:00
sobota 11:00 - 17:00
niedziela 11:00 - 15:00

Opening hours

Monday - Friday  8 a.m. - 5 p.m.
Saturday 11 a.m - 5 p.m.
Sunday 11 a.m - 3 p.m.

Bilety wstępu / admission fees
bilet normalny / regular - 2,00 zł;
ulgowy / reducted - 1,00 zł
DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU / FREE ENTRANCE: niedziela / sunday

 


Wystawy stałe

Proponujemy zwiedzanie XVI-wiecznych reliktów architektonicznych Dworu Karwacjanów, siedziby rodu Dersława Karwacjana, założyciela i właściciela Gorlic - zobacz więcej

Dane kontaktowe

38-300 Gorlice
ul. Wróblewskiego 10 A
fax 18 353-56-01
tel. 18 353-56-18

email: galeria@gorlice.art.pl

Mapa dojazdu

Do góry